DATA TOP 8

Název projektu anglickyData Top 8

Popis projektu
Pro veřejné položky dat v Data Top 8 byl poskytnut kvantitativní a kvalitativní přehled současné úrovně. Bylo také uvedeno zlepšení kvality dat, které lze očekávat do konce roku 2017. Tento přehled a tato očekávání byly v pracovní skupině pečlivě formulovány regiony z projektu Optimalizace využívání.
Kvalita poskytovaných veřejných dat se liší v jednotlivých regionech i mezi správci silnic. Všechny obce v rámci regionu také potřebují spolupracovat na organizaci a zabezpečení poskytování dat na své i státní úrovni.

Výše uvedený pohled a posouzení nelze považovat za pevné záruky. Vzhledem k tomu, že příslušné datové položky spadají pod zásady týkající se otevřenosti dat, neexistuje žádná nebo jen omezená záruka, pokud jde o jejich kvalitu a dostupnost. Cílem je poskytnout kvalitativní údaje pro top 8 dat, kategorií s nejvyšší možnou intenzitou / pokrytím, spolu s vysokou spolehlivostí dat, pro informování o dopravní situaci.

Do roku 2014 bylo pět nejlepších datových témat:
 • silniční práce
 • odkazování na lokalizaci
 • omezení rychlosti
 • údaj o zbývající době potřebné k řešení incidentů
 • dopravní opatření ve scénářích řízení dopravy

Tento seznam byl rozšířen a zdokonalován přidáním následujících témat:
 • rychlá komunikace o intenzitách, rychlosti a stavech zobrazení proměnného dopravního značení na dálnicích
 • data o otevření mostu
 • údaje o parkování
 • data událostí
 • data o řízení provozu

Od roku 2016 mají dostupná data nejvyšší možnou intenzitu / pokrytí a vysokou spolehlivost.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • c)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, 11 regionů Optimalizace využívání
Financování 4,38 milionu EUR / 1 rok / veřejné zdroje
Harmonogram od 2014