NDOV Projekt národních dat veřejné dopravy

Název projektu anglickyNDOV National Data Project Public Transport

Popis projektu
Stát, provinční vlády a městské regiony zahájily v roce 2009 projekt NDOV k datům veřejné dopravy. Dopravci (a vládní organizace v souvislosti s daty o zastavení veřejné dopravy) zpřístupní svá zdrojová data do přístupového bodu, nezměněná data i pro jejich kupující. Zúčastněné strany na trhu musí vládě předložit návrh na vytvoření přístupového bodu. Zaměřením NDOV je otevírání toků surových dat a jejich validace, je-li to nutné. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit zdrojová data pro cestovní informace pro veřejnou dopravu kupujícím. Kupující mohou poté použít zdrojová data pro rozvíjení cestovních informačních služeb pro cestující.

Dvě strany, 9292/Reisinformatiegroep a Stichting OpenGeo, ukázaly, že jsou ochotny a schopny nabídnout přístupový bod pro data veřejné dopravy (nebo tranzitní). Všechny strany chtějí realizovat další optimalizaci cestovních informací. Vládní organizace a dopravci pracují na dosažení trvalého zlepšování kvality a uskutečnění jednotných dat tak, aby mohly být použity jako cestovní informace. Budou spolupracovat v organizaci, ve které jsou zastoupeny vládní orgány a dopravci; obě strany pro přístupový bod mají poradní roli. Základní data v projektu NDOV se skládají ze statických a real-time dat potřebných pro cestovní informace cestujících, jízdních řádů, zastávek, jízdného, ​​skutečné polohy vozidel a přibližně 50 000 zastávek veřejné dopravy. V roce 2014 bude každé zastávce veřejné dopravy přiděleno jedinečné číslo a budou přidány chybějící informace. To by mělo vést k jediné databázi zastávek veřejné dopravy pro každý orgán veřejné dopravy a jednotné celkové databázi. Tato celková databáze pak může být denně obnovována v přístupovém bodě NDOV.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Zúčastněné strany Státní, regionální a městské regiony
Financování 650 000 € / každý rok / veřejné zdroje
Harmonogram 2012 - 2014
Kontakt Koordinátor: Michiel Beck: michiel.beck@minienm.nl
Poradce: Gé van Toorenburg: ge.van.toorenburg@minienm.nl