BISON

Název projektu anglickyBISON

Popis projektu
Platforma BISON pracuje od roku 2008 na národních jednotných normách pro cestovní informace o hromadné dopravě. Platforma BISON byla v roce 2008 pověřena konzultačním orgánem pro národní mobilitu (NMB) a byla zřízena pro správu, rozvoj a využívání norem, které jsou důležité pro přesnou výměnu informací mezi stranami ve veřejné dopravě. Zde je kladen důraz zejména na dynamické cestovní informace. Organizace BISON, přidružená k společnosti Connekt / ITS Netherlands, usnadňuje tento proces a zveřejňuje definitivní normy.

Od svého založení v září 2008 se společnost BISON zaměřuje na své hlavní aktivity: harmonizaci a standardizaci výměny informací ve veřejné dopravě, rozšíření stávajícího rámce o nové funkce, společné vývojové aktivity s účastníky ve své praktické situaci při uplatňování těchto norem a zapojení nové strany v nizozemské veřejné dopravě.

Platforma BISON usnadňuje strukturální účast na evropských zasedáních společnosti NeTEx. Rozhraní "Delta", jehož účelem je sdělovat odchylky od jízdního řádu, bylo vyvinuto. Byla vytvořena technická norma pro přidělování dynamických platforem. Jedná se o standard pro výměnu informací o rozhodnutích přijatých systémy pro přidělování dynamických platforem na autobusových a tramvajových stanicích.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Zúčastněné strany otevřená platforma
Financování 400 000 EUR / každý rok / veřejné zdroje
Harmonogram 2014