MOGIN Platforma pro mobilitu a geoinformace Nizozemí

Název projektu anglickyMOGIN Platform Mobility and Geo Information Netherlands

Popis projektu
MOGIN je zkratkou platformy Mobility and Geo Information Netherlands. MOGIN je neutrální platforma, ve které probíhají diskuse o funkčnostech a technickém převodu těchto funkčností do technických norem. Tímto způsobem sektor mobility zavádí široce založené dohody o výměně informací o mobilitě mezi jednotlivými stranami. MOGIN také slouží jako platforma pro přípravu příslušných rozhodovacích procesů na evropských fórech pro normalizaci tak, aby nizozemský zájem mohl být v Evropě prezentován jednoznačně. MOGIN byl zahájen v únoru 2011 a je stále aktivní. Cílem je standardizace informací o mobilitě v Nizozemsku.

Veřejné i soukromé strany uzavírají dohody o používání technických norem. Databáze umístění informací o dopravním provozu (VILD) je spravována v kontextu MOGIN. Požadované změny jsou prováděny ve VILD. Navíc MOGIN zahrnuje řadu studijních skupin. Existuje například studijní skupina, která spravuje tabulky RDS-TMC. Existuje také referenční studijní skupina, která pracuje na normách, takže data o poloze mohou být sdílena a vyměňována. Existuje studijní skupina zaměřená na zdokonalení DATEX II z hlediska potřeb holandského profilu. Nedávno přispěla tato skupina k návrhu parkovacího profilu DATEX II.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Connekt
Zúčastněné strany otevřená platforma
Financování EUR 100.000 / každý rok / PPS
Harmonogram od 2011
Kontakt https://www.connekt.nl/en/initiatief/mogin/