CHARM

Název projektu anglickyCHARM

Popis projektu
Program CHARM zahrnuje nákup a zavádění nové generace systémů řízení provozu (ATMS: Advanced Traffic Management System) pro střediska řízení silničního provozu. Prostřednictvím tohoto programu RWS a Highways England zajišťují, že systémy, které implementují, jsou důvěryhodné pro budoucnost. Inovativní moduly řízení provozu jsou také vyvíjeny prostřednictvím postupu PCP. Tyto moduly musí odpovídat architektuře ATMS.

Program CHARM je realizován ve formě několika různých projektů: poskytovatele systému ATMS, PCP, manažera operačních služeb, projekty prerekvizit a implementace pracovních postupů a řetězců managementu.Software pro správu provozu DYNAC lze rozšířit o inovativní moduly. Ty jsou v současné době vyvíjeny na trhu v rámci CHARM jako součást předkomerčního nákupu (PCP). V současné době pracuje osm firem na prototypu svého návrhu inovačního modulu pro:
  • pokročilé řízení sítě
  • rychlejší detekci a predikci událostí
  • vozidlové systémy

Tyto prototypy byly připraveny 2016 a po výběru testovány na DYNACu.Účinnost v centru řízení dopravy. Vylepšená architektura vytváří více příležitostí pro inovace a vede k jednodušší implementaci nových systémů. Stavební projekty lze realizovat rychleji a levněji díky omezení / snadnějšímu řízení konfigurace. Méně ztracených hodin vozidel (až 5%) díky rychlejšímu zavádění /odstranění dopravních opatření, inteligentnější kontrole a efektivnějšímu řízení dopravy.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Rijkswaterstaat za NL
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat a Highways England
Financování 62 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014 - 2018