Modrá vlna pro vodní cesty

Název projektu anglickyBlue Golf, Connection

Popis projektu
Projekt Blauwe Golf Verbindend se zaměřuje na usnadnění poskytování informací mezi manažery vodních cest, námořní dopravou a silniční dopravou v otevíracích časech mostů a zámků v reálném čase a dostupnosti kotvení.

Blauwe Golf Verbindend má za cíl zlepšit výměnu informací mezi správci vodních cest a uživatelů a silniční dopravu ve vztahu k časům otevírání mostů a zámků v reálném čase a dostupnosti kotvišť.

Vytvoření překrývajícího online portálu Blauwe Golf Verbindend, který poskytuje spolehlivé a aktuální informace o době otevření můstků a zámků ao dostupnosti kotvišť a předá tyto údaje stávajícím datovým tokům a datovým distribučním platformám (NDW, FIS).

Firma BGV byla uvedena do provozu v květnu 2014. Byla proto zavedena stabilní datová platforma, která poskytuje rychlé a aktuální informace o mostech a zabírání kotvišť.
To se týká následujících (stavových) informací:
  • Stav mostu (otevřený / zavřený)
  • Plánované doby otevření mostu
  • Dostupnost kotvišť
  • Překážky na vodních cestách vyplývající z:
  • Plánovaná omezení (včetně práce na vodních cestách)
  • Neplánované omezení (včetně nehod a extrémního počasí)
  • Výška výšky předmětů
  • Text na dynamických panelech informací o trase (DRIP)

Prohlížeč je k dispozici na adrese www.blauwegolfverbindend.nl, který představuje (část) dat shromážděných v grafické podobě. Kromě toho mohou být ENC (Elektronické navigační grafy) ke stažení na www.blauwegolfverbindend.nl

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a čtyři regionální strany
Financování 300 000 EUR od nizozemské vlády + příspěvek regionálních stran
Harmonogram 2018