Program IDVV Impuls pro dynamické řízení provozu vnitrozemských vodních cest

Název projektu anglickyIDVV Impuls Dynamic Traffic Management Waterways

Popis projektu
Cílem programu Impuls je efektivnější využívání prostoru na vodních cestách usnadněním lepšího plánování v řetězci. S cílem stimulovat a usnadnit očekávaný růst přepravy v kontejnerech je třeba předvídatelných dob cestování, informativnějšího procesu, lepšího návrhu vnitrozemské plavby a nových logistických konceptů.
V kontextu IDVV byla zahájena řada projektů. Cíle projektů se liší, ale společnými tématy programu IDVV jsou spolupráce, stimulace výměny informací a konkrétní přesuny ze silnice na vodu. Hlavními cíli IDVV jsou proto:
 • Vytvoření předvídatelných cestovních dob vodní dopravy
 • Zlepšení informačního procesu
 • Atraktivní nabídka vnitrozemské lodní dopravy
 • Vývoj nových logistických konceptůBylo vyvinuto portfolio projektů, do kterých jsou zapojeny všechny důležité řetězce (skupiny), včetně koncových uživatelů (odesílatelů).

Zúčastnění provozovatelé lodí a terminálů představují více než 60% celkové činnosti příslušných obchodních skupin. U téměř všech projektů bylo zjištěno, že program IDVV poskytuje skutečný podnět k horizontální i vertikální spolupráci mezi účastníky trhu v celém logistickém řetězci. V roce 2014 je spravováno portfolio desítek projektů a tyto projekty jsou realizovány.
Při těchto projektech byly dosaženy následující výsledky:
 • Počet TEU přemístěných ze silnice na vodu: přibližně 133 000; v roce 2014 se předpokládá přemístění mezi 160 000 a 220 000 TEU
 • Počet uložených silničních kilometrů: přibližně 12,8 milionu kilometrů
 • Snížení emisí CO2: přibližně 6 500 tun
 • Počet zúčastněných odesílatelů, kteří zadali své přepravní údaje: 83
 • Celkový roční počet TEU v této databázi vzrostl z 515,049 na 538,152
Přechod na jiný druh dopravy, včetně probíhajících pilotů, se zvýšil z 41,666 na 54,019 TEU

Jedním z projektů v IDVV je Lean and Green Barge. Lean and Green Barge je iniciativa zaměřená na odesílatele, která se zaměřuje na usnadnění horizontální spolupráce mezi odesilateli tím, že kombinuje toky zboží. Cílem je pomoci dosáhnout přechodu ze silnice na vodu. Od roku 2014 se také věnuje pozornost přechodu na železniční dopravu, čímž se vyvíjí synchronní, modální perspektivy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
Zúčastněné strany Přístavní úřady, vnitrozemské přístavy, námořní terminály, námořní terminály, kontejnery, námořní terminály, námořní dopravci, lodní dopravci, lodní dopravci, provozovatelé kontejnerů, provozovatelé lodí, lodní dopravci, poskytovatelé logistických služeb, lodní dopravci, Portbase, Cargonaut, Evropská komise, Topsector Logistics, Rijkswaterstaat, ministerstva, provincie, obce, Regionální družstva, Policie, Nizozemský královský vojenský konzultační úřad, Celní správa, rozvážkové služby, poradenské firmy (ICT), odvětvové asociace a zájmové skupiny.
Financování 100 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2012 - 2014
Kontakt https://www.connekt.nl/en/initiatief/impuls-dynamisch-verkeersmanagement-vaarwegen/
Rijkswaterstaat:
Ranko Visser: ranko.visser@rws.nl