PPA Praktická zkouška Amsterdam Západ

Název projektu anglickyPPA Amsterdam Practical Trial West

Popis projektu
Jako součást APT West jsme optimalizovali koncepci a opatření pro řízení velkého rozsahu (GNV) a opatření (od fáze 1) a prozkoumali možnosti použití Floating Car Data (FCD).

Cílem APT West je otestovat vylepšení koncepce řízení GNV a posoudit možnosti použití FCD. Hodnocení a další dokumenty jsou k dispozici na www.praktijkproefamsterdam.nl/gereedschapskist. Jedním ze závěrů je, že FCD nelze ještě použít pro řízení provozu v reálném čase. Více informací o vývoji FCD viz odstavec 3.2 NDW Floating Car Data.Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Provincie Severní Holandsko, městský region Amsterdam, Rijkswaterstaat a obec Amsterdam, Be-Mobile, Inrix, TomTom, Fileradar, Transpute, Arane, MuConsult, Delftská technologická univerzita
Financování Každá ze stran financovala vlastní investice
Harmonogram 2018