AOS Protinehodové systémy

Název projektu anglickyAOS Anti Accident Systems

Popis projektu
Ministerstvo IenM pověřilo firmu Connekt, aby provedla rozsáhlé praktické studium systémů, které podporují řídicí úkoly pro nákladní automobily, tzv. Anti-Accident Systems (AOS). Během období 8 měsíců bylo na vnitrostátních komunikacích testováno pět různých protinehodových systémů a registračního systému. Během testovacího období byly změřeny dopady na chování řidičů velkého počtu nákladních automobilů a následně byly převedeny s dostupnými znalostmi o dopadech na dopravní proud a bezpečnost na nizozemských dálnicích. Výsledky byly prezentovány v roce 2010. Cílem projektu bylo zjistit, do jaké míry mohou AOS přispět k dopravnímu proudu a bezpečnosti silničního provozu, pokud je (velké množství) nákladních automobilů v Nizozemsku vybaveno takovým systémem.

Pro praktickou zkoušku bylo přibližně 2.400 nákladních automobilů vybaveno systémem pro evidenci dat pro sledování a měření chování vozidla. Během tohoto období bylo se systémy najeto 77 milionů kilometrů. Na konci období se systémy staly majetkem zúčastněných dopravních společností. Výsledky měření z praktického testu ukázaly, že AOS mají vliv na způsob, jakým řidič provádí úlohy řízení. Systémy rizika nehod více či méně snižovaly, a to s těmito hlavními ukazateli: stálejší jízda, nižší riziko převrácení a méně neúmyslných přejezdů čar jízdních pruhů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí (IenM), Connekt, TNO, Buck Consultants International, Pracovní skupina: SWOV, TU Delft, RWS-DVS, Askary, Poradenská skupina: TLN, BOVAG, KNV, EVO, Clifford Electronics ), Carrierweb, instalační tým 75 specialistů a prodejců, dodavatelé nákladních automobilů v Nizozemsku: DAF, Volvo, Scania, MAN, Mercedes, Iveco a Renault, desítky dealerů v prodejní síti, 123 zúčastněných zasílatelů a dopravců
Financování 10 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2010