Pokyny týkající se lidského faktoru pro design bezpečných služeb dopravních informací ve vozidle

Název projektu anglickyHuman Factor Guidelines for the Design of Safe In-Car Traffic Information Services

Popis projektu
"Pokyny týkající se lidského faktoru pro design bezpečných služeb dopravních informací ve vozidle " jsou projevem nizozemské ambice zohledňovat lidské faktory při zavádění aplikací ITS do praxe. Vzhledem k rostoucímu počtu dopravních informačních služeb, včetně služeb nabízených prostřednictvím mnoha aplikací pro smartphony, je takovýto přístup nezbytný. Pokyny poskytují praktické tipy a příklady na podporu bezpečného návrhu těchto služeb na základě současných vědeckých poznatků a zkušeností účastníků trhu. Veřejné orgány se na ně mohou také odvolávat v požadavcích, které stanovují jako zákazníci při zajišťování nových informačních služeb.

Pokyny se zaměřují na dopravní informace ve vozidle, protože jsme přesvědčeni, že zprávy z aplikací, které přímo nesouvisejí s úkolem řízení, jako jsou aplikace pro sociální média, ruší řidiče a budou mít nepříznivý dopad na bezpečnost silničního provozu. Proto by se neměly používat při jízdě. Pojišťovny, ministerstvo a poskytovatelé telekomunikací v současné době vyvíjejí iniciativy s cílem minimalizovat používání informací nesouvisejících s prořízením vozidla. Díky zavedení režimů "řízení vozidla" nebo "jízdy na kole" jsou zprávy sociálních médií buď zakázány, nebo uživatelé silnic jsou odměňováni za to, že nepoužívají svůj smartphone v dopravním provozu. Snížení rozptýlení pozornosti aktivitami, které nesouvisí s dopravou, pomáhá zlepšit bezpečnost silničního provozu.

Ačkoli tyto pokyny nejsou formální regulací a jejich používání je dobrovolné, několik nizozemských organizací (včetně stran průmyslu, národních a místních vládních a znalostních institucí uspořádaných ve formě taktické rady skupiny pro inteligentní mobilitu) vyjádřilo svůj závazek k používání pokynů ve svých projektech a produktech. Tyto pokyny mají sloužit jako základ pro strany, které chtějí poskytovat dobré služby související s kolektivními snahami o zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o živý dokument, který bude čas od času aktualizován na základě zkušeností s novými technologiemi a novými výzkumy. Společně můžeme zlepšit bezpečnost silničního provozu tím, že navrhneme bezpečnější dopravní informační služby.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Zúčastněné strany TNO, SWOV, Univerzita v Groningenu a propojovací mobilita, DITCM
Financování kolem 12.000 EUR / jednorázově
Harmonogram 2018