Zabezpečená trasa

Název projektu anglickySecure Lane

Popis projektu
Secure Lane je systémem kamerového dohledu na parkovištích pro těžká nákladní vozidla, obchodní parky a čerpací stanice na dálnicích. Systém, který je napojen na policejní síť, je zaměřen na zvýšení bezpečnosti řidičů, nákladů a nákladních automobilů. Cílem Secure Lane je zřídit a provozovat integrovaný prostorový systém kamerového dohledu, ukládání obrazových záznamů, reakce na alarmy kvůli incidentům v bezpečnostním řetězci a pravidelného kamerového sledování s cílem snížit trestné činy v dopravě a zvýšit bezpečnost uživatelů v dopravních koridorech.

Během období, které předcházelo současnému projektu Secure Lane South, bylo každoročně na trase Rotterdam-Venlo asi 70 případů krádeže nákladu. Průměrná krádež nákladu obvykle zahrnuje ztráty kolem 100 000 EUR, ale škoda je ve skutečnosti mnohokrát vyšší. Například to může také znamenat ztrátu dobrého zákazníka, ztrátu image a nakonec i negativní vliv na podnikatelské klima a postavení Nizozemska v globální komunitě. Od počátku roku 2013 až do dnešního dne nedošlo k žádnému zločinu ve vozidlech po celé zabezpečené trase Secure Lane. Otázka případného přesunu části trestné činnosti na jiné trasy nebyla studována. Také účinky na jiné typy trestného jednání nebyly hlavním cílem, a proto nebyly studovány. Secure Lane má jasný (preventivní) účinek na kriminalitu. Celkové výhody Secure Lane pro společnost jsou mnohem vyšší než celkové náklady na projekt.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU d)
Zúčastněné strany Ministerstvo pro bezpečnost a spravedlnost a hospodářské záležitosti, RWS, TLN, EVO, Asociace pojistitelů, VNPI, Horeca Nederland (nizozemský sektor stravování), VEBON
Financování 2 miliony EUR / jednorázově / veřejné zdroje, 200 000 EUR / každý rok / PPS
Harmonogram 2014