ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Používání informačních služeb během prací na silnici

Název projektu anglickyUse of Information Services During Roadworks

Popis projektu
V rámci programu Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) poskytovatelé služeb Innovactory a Be-Mobile identifikují umístění účastníků silničního provozu v blízkosti (nadcházejících) silničních prací, které zahrnují závažné narušení provozu. Na základě jejich polohy je odesláno oznámení o vyhlášení děl na mobilní telefony těchto účastníků silničního provozu v době před a během přerušení provozu. Uživatelé silnice dostanou tato upozornění prostřednictvím aplikace TimesUpp (Innovactory) nebo Flitsmeister (Be-Mobile). Obsah oznámení závisí na místě a dané práce. Odkaz v push oznámení dává příjemcům možnost navigovat do online centra návštěvníků SAA, kde naleznou informace o pozadí práce a alternativních tras.

Silniční síť mezi Schipholem, Amsterdamem a Almere se rozšiřuje. Aby bylo co nejvíce omezeno narušení provozu v průběhu těchto silničních prací, společnost SAA od roku 2014 využívá rovněž push oznámení. Přístup projektového týmu je založen na principu "varování na základě polohy". Tato iniciativa je zajímavou spoluprací mezi veřejnými orgány a stranami na trhu. Se službou SAA má za cíl poskytnout cílené informace o silničním provozu co nejvíce účastníkům silničního provozu před odjezdem. Tím se zajistí, že jsou připraveni, jak se dostanou na místo a mohou si vybrat inteligentní řešení. Rozsah měření se liší, ale pokud je systém používán na obsazeném koridoru SAA, jako je A9 nebo A1, může snadno překročit 50 000 jedinečných uživatelů. Přibližně 10% uživatelů také klikne na odkaz na informace na pozadí. Společnost SAA provedla řadu pilotů, aby zjistila, jaký vliv mají push oznámení na hustotu provozu (do jaké míry se řidiči řídí oznámeními). Tento efekt je obtížné měřit. Totéž však platí pro tradiční novinovou reklamu, která poskytuje podrobnosti o nadcházejících silničních pracích. Ani v tomto případě není známo množství lidí, kteří se řídí touto radou.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU c)
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat a poskytovatelé služeb
Financování 250 000 – 300 000 EUR (zcela závislé na regionu a problému, který má být vyřešen)
Harmonogram 2018