ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Partnerství „Mluvící doprava“

Název projektu anglickyPartnership Talking Traffic

Popis projektu
Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a regionální a místní orgány v rámci projektu Optimalizace využívání spolupracují se soukromými stranami jako rovnocennými partnery v inovačním partnerství s cílem rozvíjet a zavádět inovativní dopravní aplikace. Úzce spolupracují ve třech skupinách tak, že poskytují zprávy a služby C-ITS s nízkou latencí (milisekundy). Efektivní (průběžný) rozvoj těchto klastrů, a zejména řetězová spolupráce mezi klastry, zajistí, že uživatelé silnic budou během své cesty vždy informováni a podporováni aktuálními osobními (přizpůsobenými) informacemi. Může se jednat o informace o dopravní signalizaci, omezení rychlosti, uzavření pruhů, událostech, nehodách a informace o parkování. Konstantní konektivita a rychlý přenos dat (od všech stran ke všem stranám – od účastníků silničního provozu, kteří pomáhají ostatním účastníkům silničního provozu) budou mít skutečný užitek pro uživatele silnic, správce silnic a další zúčastněné strany.

Klastry jsou následující:
 • Klastr 1: dostupnost dat, včetně dat z lehkých instalačních systémů: v tomto klastru se dále rozvíjí nová, testovaná a komerčně dostupná architektura systému řízení dopravy koncem roku 2017.
 • Klastr 2: od dat k obohacení, kontrole a agregaci. Tento klastr se zabývá rychlým přenosem, zpracováním a obohacováním dat.
 • Klastr 3: nové informační služby. Klastr zaměřený na poskytování a využívání informačních služeb ve vozidle pro uživatele silniční sítě.

Bylo založeno partnerství mezi dopravním průmyslem, telekomunikačními a internetovými společnostmi a automobilovými firmami s cílem inovativních
dopravních aplikací v příštích letech.

Inovativní aplikace umožní účastníkům silničního provozu a brzy i autonomních vozidel, aby těžili z průběžného poradenství a podpory na cestě. To umožní lépe předvídat dopravní situace, což podpoří dopravní proud a bezpečnost provozu. Od konce roku 2017 společnosti zpřístupňují uživatelům silničního provozu nové technologie, které je budou podporovat. Nové aplikace budou v praxi na ulici i uvnitř vozidel. V rámci Partnerství pracují strany veřejného a soukromého sektoru jako rovnocenní partneři. Společně budou schopni vytvářet inteligentní dopravní systémy v městech a okolí v komerčně životaschopném měřítku a vzhledem k jejich rozsahu s viditelným dopadem. Klíčovým v Partnerství je mobilní přenos dat s nízkou latencí založený na LTE, i pro nové generace dopravních signálů, schopné neustále komunikovat s blížícími se vozidly a cyklisty. Tyto signály optimalizují dopravní proud na křižovatkách a v celé městské síti; upřednostňují určité proudy, např. těžkých nákladních vozidel, pohotovostních služeb a cyklistů.

Do konce roku 2017 se očekává, že asi 1 250 systémů řízení dopravy (25% v Nizozemsku) bude nahrazeno inteligentnějším systémem. Další práce teprve probíhají; vyhodnocení bude následovat. Konkrétní typy dat, která se stávají dostupnými pro uživatele silnic:
 • Dopravní značení ve vozidle a informace o rychlosti
 • Individuální údaje o potenciálně nebezpečných situacích a varování při práci na silnici v reálném čase
 • Stanovení priority skupin účastníků silničního provozu na semaforech
 • Poskytování dat v reálném čase ze semaforů (prvních 20% všech nizozemských světelných signalizací) uživatelům silniční sítě
 • Optimalizace dopravních toků prostřednictvím semaforů
 • Data o parkování ve vozidle

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • c)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, všechny regionální orgány v rámci Optimalizace využívání, Vialis, Dynniq, Swarco, Ericsson, Simacan, Siemens, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal Haskoning, DHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Flitsmeister, MTVNL a Locatienet
Financování Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, regionální a místní orgány a průmysl společně investují 90 milionů EUR do konce roku 2020.
Harmonogram 2014 - 2020
Kontakt https://www.talking-traffic.com/en/
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/wiki/view/11754/partnership-talking-traffic
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/files/11765/partnership-talking-traffic-pdf