ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Open Data FWD

Název projektu anglickyOpen Data FWD

Popis projektu
Otevření více dat v největších čtyřech městech (G4) v Nizozemsku v oblasti mobility (jízdní kola, hromadná doprava, automobily a parkování) a stimulace inteligentních aplikací pro opětovné využívání otevřených dat v oblasti G4 prostřednictvím "výzvy".
Cílem Open Data FWD je otevřít více dat, podněcovat vývoj aplikací, stimulovat inteligentní využívání otevřených dat, která umožňují dosažení cílů vládní mobility (spolehlivost, bezpečnost) a stimulovat větší jednotnost open dat na národní úrovni, spolupracovat s několika městy a používat jednotnou platformu pro přístup k otevřeným datům řady silničních úřadů (citySDK).

Projekt ve 20 výzvách přilákal účastníky s vítězi v každé kategorii. Vítězům bude dána příležitost dále rozvíjet a realizovat svoji aplikaci.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Zúčastněné strany město Amsterdam, město Utrecht, město Rotterdam, město Haag, společnost Waag
Financování 90 000 EUR / 1 rok / veřejné zdroje
Harmonogram 2014