ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

NDW Národní datový sklad pro dopravní informace

Název projektu anglickyNational Data Warehouse for Traffic Information NDW

Popis projektu
NDW začal fungovat v roce 2009 a vyvinul se do jedinečné aliance, ve které 24 orgánů veřejné správy spolupracuje na shromažďování, ukládání a distribuci dopravních dat. Tato data se používají k poskytování informací o dopravě, zajištění efektivní správy provozu a provádění přesných analýz provozu. Databáze NDW poskytuje přehled o aktuální dopravní situaci na dálnicích, rychlostních silnicích a městských trasách zúčastněných orgánů. Databáze také poskytuje stavová data, například informace o silničních pracích. V roce 2013 se data v reálném čase stala dostupnými jako otevřená data a následovala data o stavu v roce 2014.

Priority nastavené v NDW Businessplan 2014-2017:
  • Stimulace využívání dat
  • Zajištění úspor z rozsahu pro zúčastněné silniční orgány
  • Chování jako centrální portál pro otevřená data
  • Stimulace inovací
  • Úkony jako poskytovatel Big Data pro zúčastněné silniční úřady

Ústředním zdrojem informací pro silniční úřady je zajistit efektivní řízení provozu, přesné analýzy provozu a ústřední zdroj informací pro provozovatele dopravních informací. Otevřená datová služba pro vývojáře aplikací a webových stránek. Data v reálném čase o zhruba 6 000 kilometrech silnic, 24 000 místech měření, zpracování každých minut 150 000 datových položek.

Plánování informací o silničních pracích na prakticky všech silnicích. Práce na přidávání dat v reálném čase o silničních pracích do databáze. Historická
databáze obsahuje 200 TB dat a byla použita 10.000krát (duben 2014) k provedení historické analýzy.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Zúčastněné strany 24 silničních autorit, poskytovatelé služeb
Financování 71 milionů EUR / 5 let / veřejné zdroje
Harmonogram 2009 - (2017)
Kontakt https://www.ndw.nu/en/
E-mail:  info@ndw.nu