ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Koridor C-ITS

Název projektu anglickyC-ITS Corridor

Popis projektu
Členské státy EU Nizozemsko, Německo a Rakousko uzavřely Memorandum o porozumění pro zavedení kooperativních služeb na koridoru Rotterdam-Frankfurt-Vídeň. Dohoda poskytuje základ pro standardizované, přeshraniční, kooperativní Inteligentní dopravní systémy (ITS) pro budoucnost. Kooperativní služby ITS se zaměřují na výměnu informací. Tyto informace lze vyměňovat mezi různými vozidly a mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Výměna informací mezi vozidly je také podmínkou rozsáhlé automatizace úkolů řidičů.
Spolupráce je klíčem k projektu kooperativního koridoru ITS. Projekt vyvíjí a provádí příslušné orgány v Nizozemsku, Německu a Rakousku.

Rijkswaterstaat rovněž zapojuje do projektu dodavatele a koordinuje práci s odbornými centry, sítěmi a dalšími souvisejícími projekty v Nizozemsku.Upozornění do vozidla:
  • Práce na silnici: Cílem výstrahy je upozornit řidiče na silniční práce vpřed pomocí bezpečného připojení ETSI G5 WiFi a mobilní telefonní sítě
  • Probe Vehicle Data o vozidle: Služba Probe Vehicle Data shromažďuje anonymní údaje (např. rychlost, brzdná síla a povětrnostní podmínky) z projíždějících vozidel používajících bezpečné připojení ETSI G5 WiFi pro použití v řízení provozu
  • Upozornění na nebezpečí kolize: Služba varování před kolizí výstrahy varuje uživatele silničního provozu o stacionárních vozidlech používaných inspektory silničního provozu
  • Dopravní značení ve vozidle: Informace zobrazované nad vozovkou na VMS jsou také odesílány na projíždějící vozidla, aby se zvýšila bezpečnost dopravyZavedení kooperativních služeb na trase mezi Rotterdamem a hranicí s Německem bude (2018) mít za výsledek:
  • Zlepšení bezpečnosti silničního provozu
  • Méně nehod a dopravních kongescí
  • Efektivnější využití silniční sítě
  • Snížené emise CO2

Projekt je před implementací a čeká se, že automobilový průmysl poskytne vozům potřebné vybavení.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Zúčastněné strany Nizozemí, Německo a Rakousko, https://c-its-korridor.de/?menuId=25&sp=en
Financování Celkové financování projektu neuvedeno
NL: Přibližně 6 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2015 - 2019
Kontakt https://c-its-korridor.de/?menuId=1&sp=en
https://www.ks-pm.de/
http://eco-at.info/home-en.html
https://itscorridor.mett.nl/English/default.aspx