ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Elektronický záznam o zásilce

Název projektu anglickyElectronic Consignment Note

Popis projektu
Nákladní list CMR je úředním dokumentem, který je povinný při mezinárodní přepravě zboží. Podpisem dokladu odesílatel a dopravce uzavřou dohody o zásilce, pojištění zboží a odpovědnosti v případě škody. Digitalizace tohoto 80letého dokumentu provádí řadu administrativních úkolů, které byly dříve požadovány pro odesílání, rozšíření a archivaci nadbytečného dokumentu. Partneři dodavatelského řetězce také přímo vidí pokrok a stav přepravy. Jednou z hlavních výhod je skutečnost, že dopravce může zaslat fakturu okamžitě po dodání zboží.

Použití „nepapírového“ nákladního listu CMR může přinést významné úspory nákladů. Konečně je třeba vytvořit pouze jeden dokument. To pak může být digitálně přenášeno řidiči a konečným příjemcem zboží. Použití digitálního nákladního listu eliminuje mnoho úkolů z celkového logistického řetězce. Riziko, že dokument obsahuje nesprávné informace a škodu, ztrátu nebo podvod, je navíc v porovnání s papírovou verzí podstatně menší.

Zvyšování efektivnosti v rámci administrativního procesu činí přibližně 4,5 eura za nákladní list. V rámci odvětví se každý rok používá přibližně 40 milionů nákladních listů CMR. Pouze v Nizozemsku by používání e-CMR mohlo ušetřit až 180 milionů eur ročně v administrativních nákladech.

Výhody e-CMR:
  • Digitalizovaný dopravní řetězec vyžaduje méně papíru, takže je lepší pro životní prostředí
  • e-CMR ušetří náklady na tisk
  • Elektronická aplikace je vícejazyčná, usnadňuje mezinárodní dopravu a kontrolu vnitrostátními orgány
  • Elektronické dokumenty jsou levnější než náklady na archivaci
  • V současné době se papírování zpracovává pouze tehdy, až se řidiči vrátí do kanceláře, zatímco elektronické dokumenty lze zpracovávat v reálném čase
  • Zlepšení viditelnosti dodavatelského řetězce pomocí elektronických nákladních listů by mohlo pomoci prosadit evropské zákony, například předpisy o kabotáži


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Zúčastněné strany EVOfenedex, TLN, Transfollow.
Financování Přibližně 5 milionů EUR
Harmonogram od 2018