ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Elektronická publikace statické dopravy

Název projektu anglickyElectronic Publication of Static Traffic Decisions

Popis projektu
Tento projekt vytváří pro správce silnic povinnost publikování statických dopravních informací. To vede k přesným, konzistentním a levným aktualizacím od veřejných silničních manažerů o dopravních značkách a opatřeních pro digitální mapy, plánovače cestování a navigaci. Tím se zlepší nákladová efektivnost statických značek a opatření přijatých provozovateli silnic a povedou k podstatnému snížení nákladů na publikaci v novinách. Cílem je vytvořit povinnost publikování statických dopravních informací pro správce silnic.

Existují dva hlavní nástroje a činnosti. První zahrnuje vývoj, implementaci a provoz aplikace pro přípravu, výměnu a opakované použití změn ve veřejných silničních datech potřebných pro digitální mapy / plánovače cestování / navigaci. Druhá je právní povinnost. Všichni veřejní správci silnic vydávají objednávky a opatření, která vynucují nebo zakazují a / nebo omezují nebo stimulují využívání veřejných komunikací v standardizovaném elektronickém časopise (staatscourant.nl). Budou povinni používat žádost o objednávky a opatření, která budou platná po dobu delší než 4 měsíce, a jsou vyzváni k jejímu použití u všech objednávek, a to i v případě, že nejsou dokončeny a jsou zveřejněny pouze k nahlédnutí.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí
Zúčastněné strany Patří sem všichni správci veřejných silnic (418 místních, 15 regionálních a národních), provozovatelé digitální map (5), NDW, ministerstvo vnitra a ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
Financování Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí vede projekt a zaplatí počáteční náklady ve výši 535 000 EUR v roce 2012. Od roku 2013 budou roční náklady 250 milionů EUR pro ministerstvo vnitra (účtované Fondu pro infrastrukturu a fondům obcí).
Harmonogram 1. 1. 2013 bude aplikace připravena a musí ji používat všichni správci silnic. Použití aplikace je monitorováno dodavatelem systému (např. číslo a typ publikace na správce silnic, spokojenost zákazníků, provoz na webu). Důsledky aktualizací na mapy a praktické účinky ještě nejsou zahrnuty.
Kontakt Marcel Otto - Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí: marcel.otto@minienm.nl
Eric Wijnschenk - Ministerstvo vnitra, výrobní jednotka KOOP: eric.wijnschenk@koop.wmrijk.nl