ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Dopravní kongesce na A58 v důsledku šokové vlny

Název projektu anglickyShockwave Traffic Jams on the A58 (Spookfiles A58)

Popis projektu
Od počátku roku 2014 až do konce roku 2016 třicet stran zapojených do projektu Spookfiles A58 vyvíjelo, provedlo a testovalo kooperativní systém vozidlo / silnice včetně počáteční služby. V procesu dosažení tohoto konkrétního výsledku bylo získáno množství znalostí a zkušeností týkajících se chování, dat, bezpečnosti, spolupráce, organizace a dalších.
Kooperativní systém, aplikace a získané poznatky dohromady tvoří hojnou sklizeň, kterou přinesl tříletý projekt Spookfiles A58.Dvě konsorcia šesti společností vyvinula službu určenou k zabránění dopravním kongescím z šokových vln a provedla zkoušky na 17ti kilometrové části dálnice A58 mezi Eindhovenem a Tilburgem jako pilotní trase.

Dodaný systém a služba byly testovány pomocí komunikace (3G / 4G a komunikace mezi silnicí a vozidlem přes WiFi-P. Pro tyto testy byla pilotní trasa A58 vybavena 34 majáky WiFi-P.Spookfiles A58 byl dokončen na konci roku 2016. Z testů se prokázalo, že systém dobře pracuje a že služba skutečně má potenciál snížit dopravní kongesce. Přinejmenším stejně relevantní byl závěr, že systém Spookfiles A58 může pokračovat a být vylepšen, přenositelný a chrání soukromé údaje.

Díky inteligentní architektuře není vyvinutý systém pouze pro A58, ale je otevřený a obecný, snadno se rozšiřuje geograficky (vhodný pro jiné regiony) i funkčně (vhodný pro jiné služby).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Zúčastněné strany konsorcia účastníků trhu, provincie Severní Brabantsko, Rijkswaterstaat a Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí
Financování 18 milionů EUR / jednorázově / PPP
Harmonogram 2014 - 2016