ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Bezpapírová přeprava

Název projektu anglickyPaperless Transport

Popis projektu
Projekt Bezpapírová (silniční) přeprava se soustředí na zavedení platných evropských norem pro elektronickou výměnu v silniční dopravě a ověření koncepce výměnného procesu. V rámci tohoto projektu jsou zavedeny normy pro elektronické přepravní objednávky, dodací listy a faktury.

Cílem projektu je zavedení norem pro elektronické přepravní objednávky, dodací listy a faktury.

Projekt má následující výsledky:
 • Dokončení čtyř technických norem vyvinutých společností TNO pro elektronickou výměnu v (silniční) dopravě:
  • požadavek na provedení plánu přepravy (TEP)
  • plán provádění přepravy (TEP)
  • nákladní list
  • faktura
 • Platforma s různými možnostmi připojení, která pomáhá firmám implementovat snadná řešení, například webový prohlížeč nebo workshopy bezpapírové dopravy.
 • Několik praktických testů nabízených řešení ukázalo, že používání standardů a platformy snadno vede k digitalizaci dokumentů. Proto je možný digitální proces, což vede k rychlejšímu, levnějšímu a přesnějšímu procesu.
 • Větší povědomí o potřebě elektronické výměny informací v tomto odvětví v důsledku komunikačních aktivit. Několik setkání, prezentací, rozhovorů, diskusí a článků.
 • Vyvinuté normy byly testovány v praxi.
 • Praktické zkušenosti a znalosti ve prospěch rozšiřování projektu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Zúčastněné strany TLN, FENEX, Ministeristvo IenM, Topteam Logistiek, NLIP, Connekt, Beurtvaartadres, EVO
Financování 700 000 EUR / 3 roky / PPS
Harmonogram 2014