TSA – Řídicí systém terminálů

Název projektu německyTSA – Terminal-Management-System

Popis projektu
Na pěti intermodálních terminálech v Rakousku provozovaných společností ÖBB-Infrastruktur AG (divize Terminal Service Rakousko) je v současné době nasazen Terminal Management System KLV 2000. Tento systém slouží k řízení ovládání všech provozních procesů v intermodální dopravě, od přijetí elektronické objednávky od zákazníků, činnosti manipulační techniky a skladu, až po pro distribuci relevantních dat  zákazníkům a partnerům. Kromě toho se systém používá také pro fakturaci služeb a zahrnuje komplexní informační systém skladu.

Návrh systému zahrnuje:
  • Konzistentní správu všech terminálových procesů, včetně fakturace a datového skladu
  • Strukturu otevřeného rozhraní pro zákazníky a partnery (stav, zakázky, faktura)
  • Inovativní řízení manipulační techniky a správy skladu pomocí GPS
  • Automatické určení místa uložení bez získání dat provozovatelem zařízení
Za účelem splnění budoucích požadavků zákazníků na trhu má být systém řízení terminálů KLV 2000 optimalizován v modulárním projektu a jeho funkce rozšířena. Jako první krok jsou softwarové a hardwarové technické komponenty aktualizovány s cílem dále optimalizovat výkonnost zákazníků ve vývoji procesů. V jiném modulu jsou rozhraní k jednotlivým skupinám zákazníků funkčně rozšířena. To zahrnuje např. rozšíření rozhraní na železniční podniky. Je také třeba rozšířit funkční rozsah systému. Jedná se například o automatizaci vstupu a výstupu prostřednictvím optických rozpoznávacích systémů do terminálu. Rychlejší manipulační procesy na terminálu zajišťují vyšší efektivitu před a po spuštění.

Výsledky
  • Zvýšená přitažlivost celého intermodálního dopravního řetězce, a tím i další pobídka k přechodu na jiný druh dopravy z cesty na železnici.
  • Účinná výměna informací mezi účastníky dopravního řetězce.
  • Základ pro další integraci informačního řetězce v kombinované dopravě.
  • Více bezpečnosti v dopravním řetězci prostřednictvím kompletní dokumentace stavu nakládací jednotky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
 
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ÖBB-Infrastruktur AG (Divize Terminal Service Austria)
Zúčastněné strany Logistické firmy
Financování ÖBB-Infrastruktur AG