Kooperativní služby dopravních informací založené na Cloud

Název projektu německy
Cloud-basierte kooperative Verkehrsinformationsdienste

Popis projektu
Výzkumný projekt CAMINO ("Cloud-based aplikace a řízení kvality pro dálniční informační systémy") zkoumá nové koncepty a komponenty pro cloudové kooperativní dopravní informační služby, mezi které patří sběr dopravních informací pro řízení dopravy,  distribuce dopravních informací a podpora řidičů. Zvažuje koncepty pro správu dat založených na cloudu a různé komunikační technologie, jako jsou mobilní komunikace, ITS-G5 a WLAN pro přenos provozních dat. V oblasti mobilního přenosu jsou vyvíjeny a testovány systémy pro efektivní a škálovatelnou distribuci dopravních informací. Pro zavedení infrastruktury založené na ITS-G5 jsou vytvořeny nástroje pro kontrolu a zajištění toku informací z řízení dopravy do vozidla a zpět. Na aplikační úrovni jsou testovány a implementovány prototypově nové možnosti interakce pro využití dopravních informací prostřednictvím mobilních aplikací ve vozidle.

Konkrétní pracovní balíčky jsou:
WP 1: Vývoj cestovního plánu pro cloudové ITS služby v prostředí ASFINAG
WP 2: Analýza požadavků a vývoj nástrojů pro kontrolu kvality kooperačních systémů a služeb
WP 3: Další rozvoj interakce uživatelů na mobilních zařízeních ve směru hlasového výstupu
WP 4: Analýza použitelnosti stávající infrastruktury WLAN ASFINAG v klidových oblastech jako dodatečný zdroj dat pro provozní data
WP 5: Analýza výkonnosti a použitelnosti družstevních služeb založených na celulárních systémech
Výzkumný projekt CAMINO doplní aktivity pro zavádění prvních služeb C-ITS v rámci projektu koridoru ITS ECo-AT.
 
obrazek-12.png

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ASFINAG Maut Service GmbH
Zúčastněné strany Ericsson Austria GmbH a Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW) GmbH
Financování ASFINAG