ASFINAG Řízení událostí

Název projektu německyASFINAG Ereignismanagement

Popis projektu
Pod heslem "Poskytovatel spolehlivých mobilních služeb" ASFINAG značně investuje do zvyšování bezpečnosti provozu a do dopravních informačních služeb. Vedle rozvoje silniční sítě na vysoké úrovni byla pro tento účel stanovena řada činností zaměřených na zvládání událostí, řízení, informace o dopravě a používání a rozvoj nových technologií.

Na konci roku 2014 byla uvedena do provozu databáze událostí (sběr, dokumentaci a příprava dopravních událostí a informací), která prošla  důkladnou revizi a rozvojem, aby se rychleji a přesněji zachytily různé události. Kromě optimalizace uživatelského rozhraní byly významně zlepšeny základní procesy a řízení výstrah. Data partnerů a technologie detekce kongescí mohou být automaticky převzaty jako události a použity přímo pro zpracování události a informace zákazníků. Databáze událostí se již nepoužívá pouze pro zaznamenávání událostí, ale také jako systém zabezpečování kvality predikce provozu, dopravních podmínek, informací o dojezdových časech cesty a dopravní hlášení. 

Díky těmto velkým optimalizacím lze zprávám o dopravě  poskytnout ještě podrobnější informace o délce kongesce, prognózách, přetížení, uzávěrkách a doporučeních na objízdné trasy. Veškerý provoz informačních služeb vychází z přizpůsobeného datového rozhraní pro kooperující partnery (rozhraní DATEX II, VAO, ECO-AT, atd.), a tak mohla být data (GIP, TMC LCL, objížďka trasy) zásadně zlepšena a revidována.
 
 

 
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ASFINAG
Zúčastněné strany Poskytovatelé dopravních dat, uživatelé PK
Kontakt https://www.asfinag.at/verkehrssicherheit/verkehrsmanagement/