DATEX II Služby/profil

Název projektu německy
DATEX II Services/Profile

Popis projektu
Od roku 2015 ASFINAG poskytuje v Rakousku ve všech formátech DATEX II veškerá data týkající se provozu na dálnicích a rychlostních silnicích v reálném čase na internetu. Dálniční provozovatelé ze sousedních zemí budou v blízké budoucnosti používat tato data pro komplexní řízení provozu. Zástupci automobilového průmyslu získají údaje pro přípravu sériového zavedení asistenčních systémů pro řidiče až po aplikace automatizované jízdy. Rozhraní umožňuje pomocí profilů DATEX II získat nezávisle na sobě data jednotlivých technických kategorií jako služby DATEX II Services, které zařazují  přenášená data do příslušné kategorie. Příklady profilů DATEX II zahrnují zprávy o událostech, informace o stavebních uzavírkách, dopravní značky nebo dopravní informace. ASFINAGu poskytuje tento datový kanál příležitost poslat informace týkající se bezpečnosti a řízení provozu přímo do vozidel.  Testovací aplikace „Technické cvičení“ byla vyvinuta v roce 2017 a umožňuje nahrát simulované dopravní události všeho druhu ve službách DATEX II. Mají k ní přístup pouze speciální testovací aplikace v průmyslu. Výsledkem je, že ASFINAG úzce spolupracuje s průmyslem a může posoudit účinky všech druhů událostí a nestandardních  případů.

Technické specifikace pro Datex II profilů  ASFINAG jsou k dispozici na webových stránkách EU www.datex2.eu (nasazení / DII adresáři profilu) a obsluhovány ASFINAG, aby byla zajištěna jeho trvající relevantnost. Od roku 2016 je rozhraní dostupné prostřednictvím Národního přístupového bodu (http://mobilitaetsdaten.gv.at a http://mobilitydata.gv.at), jak předpokládá Evropská komise.

Byly vyvinuty DATEX II profily, které se specializují na dálniční a silniční operátory a jsou plně standardizované  a EU-kompatibilní.  Jsou referencí pro celoevropskou implementaci s cílem poskytnout průmyslu nediskriminační údaje o infrastruktuře požadované kvality pro zavádění nových dopravních technologií.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ASFINAG
Financování ASFINAG
Harmonogram V roce 2017 byly formáty služeb rozšířeny na "DATEX II Services RAKOUSKO", aby zahrnovaly informace z podřízené silniční sítě. Lokalizační odkazy na grafovou integrační platformu GIP jsou zahrnuty, stejně jako doporučení pro odklon a prognostické údaje. Od roku 2018 byly služby postupně naplňovány daty v rámci projektu EVIS.AT. Od roku 2020 budou údaje k dispozici po celém světě pro všechny hlavní silnice v Rakousku.
Kontakt http://mobilitaetsdaten.gv.at
http://mobilitydata.gv.at