FCD (data z plovoucích vozidel) modelový region Salzburg

Název projektu německyFCD Modellregion Salzburg

Popis projektu
Modelová oblast FCD (floating car data) Region Salzburg se v posledních letech stala vedoucím rakouským projektem pro získávání dat o pohybu z vozidel v reálném čase.
Finanční prostředky v oblasti klimatu a energetiky v rámci programu „Atraktivita veřejné dopravy - technické základy“ skončily v prosinci 2014. Tato část však pokračovala i po skončení projektu jako trvalý testovací pilot v reálném prostředí.

Modelová oblast byla úspěšně rozšířena prostřednictvím spolupráce s poskytovateli dat z celého Rakouska, jako je např. Postbus. Kromě toho byla uzavřena dohoda o spolupráci s ÖAMTC / ADAC o využívání datových zdrojů FCD. Od května roku 2017 bude ve všední dny zaznamenáno více než 55 000 cest s průměrným denním nájezdem více než 1 000 000 kilometrů v modelu FCD po celém Rakousku. Ve špičkových časech poskytuje více než 4 000 vozidel anonymní údaje o pohybu.V rámci projektu EVIS.AT (Real-time dopravní informace o silnicích v Rakousku financovaného z fondu Klimatu a Fondu energetiky je model region FCD vyvíjen od roku 2015 se širokou perspektivu pro celé Rakousko a je dáno k dispozici know-how partnerů projektu. Počátkem roku 2017 bylo rozhodnuto partnery konsorcia, že FCD služba v projektu EVIS.AT pokryje celé Rakousko. Cestovní doby ve strategické silniční síti vypočítané touto službou jsou k dispozici všem partnerům projektu pro výpočet regionální dopravní situace.

FCD data se používají pro výpočet dopravní situace v reálném čase pro spolkové země Salzburk a Tyrolsko a přilehlé bavorské okresy. V reálném čase  mají všichni účastníci silničního provozu informace k dispozici zdarma (webový portál, smartphone app).  Současně se vypočítá dopravní situace v Rakousku na základě FCD dat. Naměřené cestovní časy jsou využívány zeměmi a městy především pro analýzy související s dopravou (např. analýza rizika přetížení dopravy, vliv jízdních pruhů, porovnání času cestování VHD). Hodnocení infrastrukturních opatření (např. analýza dopadů) probíhá také na základě údajů FC. V roce 2016 byly ve spolkových zemích  Salzburg a Tyrolsko provedeny různé analýzy dopravních toků. BMVIT navíc poskytlo v rámci celého Rakouska profily cestovního času pro provádění analýz dosažitelnosti. V roce 2016 byla zveřejněna nová aplikace StauFux pro smartphony pro zobrazení dopravních informací nebo pro sběr dat FC. StauFux umožňuje účastníkům silničního provozu kdykoli načíst aktuální dopravní situaci, včetně zpoždění, na telefonu a dokonce přispět k získávání provozních údajů. Aplikace je dostupná pro smartphony založené na platformě Android i iOS. Na následujícím obrázku je příklad aplikace StauFux.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH
Zúčastněné strany Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH, Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, Salzburger Verkehrsverbund Gesellschaft,  Österreichische Rundfunk, ASFINAG
Financování Fond klimatu a Fond energetiky
Kontakt https://www.staufux.at/kontakt/