Plánování mobility orientované na poptávku

Název projektu německyNachfrageorientierte Mobilitätsplanung

Popis projektu
Dynamická dopravní služba AnachB potřebuje  pro aktuální výpočet možných spojení aktuální cestovní čas pro všechny dopravní prostředky. Pro  individuální automobilovou dopravu se cestovní čas vypočítává pomocí dopravního modelu orientovaného na poptávku, který se aktualizuje s naměřenými provozními zatíženími a časovými intervaly dat z plovoucích vozidel (FCD). 

NawiMOP se realizuje pod koordinací Vídeňského regionu ITS společně s technickou univerzitou ve Štýrském Hradci a společností Know-Center podporovanou fondem pro klima a energii. V rámci výzkumného projektu NawiMOP je odhad poptávky doplněn o nepřetržitě přicházející mobilní data s novými informacemi, která se netýkají modelu. Na příkladu regionu Vídeň jsou testovány různé aplikace mobilních dat pro určení původu, cílových vztahů a veřejné dopravy (PT), a to bez dopravního průzkumu. Významný posun v kvalitě se očekává v určení dopravní situace, která je zase jedním z nejdůležitějších kvalitativních faktorů pro multimodální, dynamické dopravní služby, jako je AnachB a pro jejichž přijetí uživateli má zásadní význam.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  ITS Vídeňský region
Zúčastněné strany ITS Vídeňský region
Technická univerzita ve Štýrském Hradci a společnost Know-Center
Financování ITS Vídeňský region