Řízení nouzových situací na železnici (Rail Emergency Management)

Název projektu německyNotfallmanagement auf der Schiene

Popis projektu
Systém REM (Rail Emergency Management) zahrnuje automaticky podporovaný nouzový pracovní postup, varovný a komunikační systém pro provozní poruchy a odchylky vlakového provozu. REM slouží jako centrální informační středisko a podporuje zaměstnance v centrech řízení provozu v nouzovém procesu v oblasti vnitřní a vnější koordinace a komunikace. Systém dokumentuje odchylky provozu vlaku.

Kromě přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti železničních operací se zaměřuje také na informování zákazníků. S cílem zlepšit tok informací zákazníkům ÖBB-Infrastruktur AG vyvinul kromě REM také tzv. Nástroj pro náhodné incidenty (SFIT). S tímto nástrojem je nyní možné sdružovat příslušné informace v aplikaci (přímo na mobilním zařízení / smartphonu) a zpřístupnit tyto definované interní skupiny uživatelů. Ty mají nejnovější informace dostupné na terminálu a mohou přijmout další opatření, například informace od zákazníků na místě.

Aplikace se snadno instaluje a její ovládání je velmi jednoduché. Informační tok cestujícím je pak ještě rychlejší, cílenější a snadnější. Koncentrace informačních zdrojů v centrálním řešení REM zajišťuje, že všechna data jsou řízena konzistentně a komunikace může být jednotná. REM a SFIT jsou inovativními řešeními a zásadními příklady digitalizace pro zlepšení a podporu procedurální manipulace s cílem přesnosti a bezpečnosti provozu železnice. Ve 2. čtvrtletí roku 2017 se testy uskuteční ve vybraných oblastech s partnery. Zavádění je naplánováno na konec roku 2017.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  ÖBB-Infrastruktur AG
Financování ÖBB-Infrastruktur AG
Harmonogram 2017