Mobilní řízení dopravy

Název projektu německyMobilfunk und Datennetze entlang von Bahnstrecken

Popis projektu
V případě narušení dopravního toku na silniční síti nemá provozovatel dálnice a uživatelé silnic - mimo oblasti, na něž se vztahuje VBA - dynamické řízení dopravy.

Systém MOVE BEST je mobilní, energeticky soběstačný a rychle implementovatelný nástroj pro správu provozu, který lze nasadit v případě přerušení sítě vysokorychlostních tras. Pomocí systému, který je nezávislý na stacionárních systémech, lze provozní podmínky zaznamenávat, hodnotit a předávat uživatelům silnice pomocí displeje. MOVE BEST představuje kombinaci mobilních, energeticky soběstačných a dynamicky řízených komponent pro získávání a zobrazování dat. Ve spojení se systémovým centrem, které počítá příchozí data podle uložených algoritmů a umožňuje tak mapování provozních podmínek v reálném čase, je možné řízení mobilní komunikace. Tento systém zahrnuje použití systémů pro sběr dopravních dat, bezdrátového přenosového média, informační jednotku (panelu displeje pomocí technologie LED) a mobilní řídicí centrum s odpovídající aplikací na místě. Všechny součásti systému mají samostatný zdroj napájení prostřednictvím baterií, které zajišťují provoz systému po dobu přibližně jednoho týdne.

MOVE BEST má modulární design. Komponenty snímače mohou být takto přepravovány v servisním vozidle ASFINAG (nebo podobném). Rychlé nastavení systému a včasné uvedení do provozu jsou tedy zaručeny. MOVE BEST se může používat nejen na staveništích, ale i na křižovatkách, kde dochází k přetížení v určitých dnech.


Zařazení projektu:
Prioritní oblasT II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Konsorcium: EBE Solutions GmbH, AIT Rakouský institut technologií GmbH (oddělení mobility) a Verkehrspuls - technická kancelář pro dopravní plánování.
Financování Fondy FFG v rámci Výzvy k předkládání návrhů na výzkum v oblasti dopravní infrastruktury (VIF).
Harmonogram od 2011
Kontakt https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/oebb-der-ausbau-von-wlan-und-mobilfunk-ist-voll-in-fahrt