CROCODILLE 2

Název projektu německyCROCODILLE 2

Popis projektu
Projekt koridoru CROCODILE2, který je v současné době ve své druhé fázi (2015 - 2018), představuje spolupráci ministerstev dopravy, provozovatelů silnic a poskytovatelů dopravních informací. Partneři ze střední a jihovýchodní Evropy úzce spolupracují na optimalizaci přeshraniční nákladní a osobní přepravy pomocí inovačních implementací ITS na infrastruktuře dálnic. Koordinací se sousedními zeměmi v rámci přístupu založeného na koridorech je na jedné straně zajištěna kompatibilita aplikací IVS, na druhé straně účinnost systémů je zvýšena díky možnému přeshraniční výměně dat. To přináší vizi celoevropských řešení IVS o krok blíže. Tím je zajištěno, že provedené investice jsou vhodné pro budoucnost a že další krátkodobé úpravy nejsou nutné.

Cílem projektu je integrace inovativních telematik pro dopravu  v zemích střední a východní Evropy má zásadní význam z pohledu dopravní politiky (prezentace cílů dopravní politiky vůči EU), jakož i z hlediska politiky umístění a inovací (fungující dopravní systém a umístění rakouských řešení).

Druhá fáze projektu CROCODILE se zaměřuje na následující:
  • Vytvoření silniční ITS-infrastruktury (např. dopravní kamery, smyčky a senzory počasí) ke sběru dopravních dat
  • Rozvoj, rozšiřování a propojení místních a národních dopravních informačních center
  • Rozvoj strategií přeshraničního řízení a kontroly dopravy
  • Zavedení inovačních dopravních informačních služeb a propojení stávajících služeb
  • Provádění ITS-směrnice o národním přístupovém bodě (National Access Point ) https://crocodile.its-platform.eu/
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  AustriaTech
Zúčastněné strany AustriaTech, ASFINAG
Financování EU
Harmonogram Viz: https://www.its-platform.eu/node/2167, https://www.its-platform.eu/calendar
Kontakt https://crocodile.its-platform.eu/