Synergetický rozvoj pokrytí oblastí pozemků veřejnou dopravou a nízkoprahová osobní doprava na krátké vzdálenosti

Název projektu německySynergetische Flächenerschließung mit öffentlichem Verkehr und niederschwelligem Kurzstrecken-Individualverkehr

Popis projektu
Konsorcium ÖBB-PV AG, Advanced Mechatronic System Development, Institut bezpečnosti vozidel Univerzity v Grazu, Spirit Design a komobile se v rámci iniciativy FTI „Mobilita budoucnosti: vytvářet inovativně mobilitu lidí“ pracuje na projektu BMVIT „SynArea“. Posouzení proveditelnosti a finanční proveditelnosti optimalizované synergické dopravní nabídky pro příměstské a venkovské oblasti, spočívající ve zrychlené veřejné dopravě na hlavních osách a rozvoji území pomocí inovativních vozidel.

Cílem projektu je rozvoj systému multimodální dopravy v  oblasti venkovských a / nebo příměstských regionů, který je ekonomičtější a atraktivnější než konvenční kombinace veřejná doprava s Park & Ride, Bike & Ride nebo pěší doprava a je také ekologicky a sociálně slučitelnější. Přístup k proveditelnosti a cenové dostupnosti je založen na nových individuálních vozidlech navržených v projektu, které jsou optimalizovány pro trasy 5 až 15 km a synergicky využitelné pro co nejširší cílové skupiny, jakož i pro reorganizaci pravidelné veřejné dopravy ve smyslu hustších intervalů, kratších jízdních časů a lepších spojení.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  ÖBB-PV AG
Zúčastněné strany Advanced Mechatronic System Development, Institut bezpečnosti vozidel Univerzity v Grazu, Spirit Design a komobile
Financování ÖBB-Infrastruktur AG