Inovační zpracování dopravních dat

Název projektu německyInnovative Verarbeitung von Verkehrsdaten

Popis projektu
Změna chování v oblasti mobility, rostoucí digitalizace a přechod na propojenou společnost otevírají nové možnosti pro dopravní redakci rozhlasové stanice Ö3, ale zároveň představují nové výzvy. S neustále novými zařízeními, technologiemi, peer-to-peer nebo sociálními médii nebyla různorodost zdrojů zpráv nikdy tak vysoká a rozmanitá. Kromě toho existuje mnoho různých kontextů použití dopravních informací a velkého počtu platforem a kanálů, které mají být zaznamenány. Doposud neexistoval v Evropě žádný systém, který by umožňoval generovat dopravní hlášení a paralelní zpracování pro všechny distribuční kanály v jediném kroku.

Společně s vídeňskou softwarovou společností Xebris a FLOW vyvinul Hitradio Ö3 nový redakční systém optimalizovaný multimodální systém pro snadnější, rychlejší a efektivnější zpracování obsahu souvisejícího s dopravním provozem. Od roku 2016 FLOW pracuje v dopravní redakci rozhlasové stanice Ö3.
Použitím tohoto moderního dopravního informačního systému je možné se vyhnout nehodám, často s vážnými důsledky. Důležitou roli při plánování dopravy hrají také faktory spolehlivosti, plynulosti a předvídatelnosti cest. Reálná kalkulovatelnost dojezdových časů na základě údajů v reálném čase má rozhodující přínos pro dopravní informace orientované na služby.

Uživatelsky orientované rozhraní FLOW umožňuje přenášet data z různých zdrojů s různými formáty do jednotného, systémově interního datového formátu a tak je porovnávat. Pro zvládnutí stále většího objemu vstupních dat (senzorová data, události ve veřejné nebo soukromé dopravě apod.) jsou hlášení zpráv z různých zdrojů sloučena, ověřena a automaticky je z nich vytvořen návrh zprávy pro dopravní editory.

Na základě měření provozních dat v reálném čase průběžně monitoruje systém FLOW na pozadí všechny parametry související s dopravou, doplňuje je a odesílá návrhy na zprávy dopravním editorům. Dopravní informace ze všech myslitelných zdrojů tak mohou být jasně přiřazeny k události nebo místu a vzájemně porovnány.

Toto propojení různých módů dopravy poskytuje dopravním redaktorům nové kombinace a tím i lepší rozhodovací základ v reálném čase. Redaktoři dostávají zobrazení dopravní situace individuálně a podle svých potřeb a připravují dopravní zprávy v reálném čase přímo na obrazovce pro příslušný kontext použití.
V průběhu celého procesu - od generování až po distribuci zprávy - jsou editory podporovány velmi vysokou úrovní automatizace (např. upozornění na nové, změněné zprávy). Zvyšuje se tak efektivita a zvyšuje se kvalita zpráv - primárním cílem je co nejrychleji předat tyto zprávy účastníkům silničního provozu. Kromě toho FLOW zaručuje maximální možnou kompatibilitu se všemi známými systémy a kromě osvědčené distribuce prostřednictvím vysílání také umožňuje záznam všech existujících kanálů nebo koncových zařízení. Vzhledem k tomu, že zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního datového
formátu, mohou být implementována všechna rozhraní a integrována informace.
 
obrazek-7.png


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • II.
  • III.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Harmonogram 2016