Centrální videosystém na silniční síti ASFINAGu

Název projektu německyZentrales Videosystem auf dem Straßennetz der ASFINAG

Popis projektu
Společnost ASFINAG provozuje centrální videosystém pro sledování provozu na silniční síti, který je na vysoké úrovni. Kritické oblasti v terénu, v tunelech a na odpočívkách jsou monitorovány a jsou viditelné pro provozní účely (zimní služba, řízení událostí, pracovní zóny). Vedle interního využití video systému od středisek řízení provozu a Autobahnmeistereien jsou videozáznamy připraveny také pro vozidla s právem předností jízdy a pro samotné koncové uživatele prostřednictvím internetu. Kromě interního použití se jednotlivé snímky nabízejí také v aplikaci ASFINAG Unterwegs a na různých webových portálech. Webové kamery ASFINAG jsou zdaleka nejoblíbenějším obsahem dostupných dopravních informačních služeb. Zákazníci tak mohou získat představu o dopravní situaci nebo podmínkách silničního provozu na místě. V roce 2016 byl rozsah webových kamer rozšířen na více než 1 000. V roce 2017 proběhlo další rozšiřování kamerového systému se zaměřením na parkoviště nákladních automobilů, aby se zajistilo jejich využití. Videosystém ASFINAGu je jedním z největších v Evropě s více než 7 500 kamerami. Kromě přenosu obrazových dat jsou snímky z kamer v tunelech a na vybraných úsecích vyhodnocovány také při mimořádných událostech, jako jsou jízdy v protisměru, kongesce a odstavená vozidla. V případě takové události bude upozornění zasláno do středisek pro řízení provozu (nonstop), které situaci vyhodnotí a stanoví příslušná opatření. 

Výsledky
  • Sledování provozu a řízení dopravy
  • Zimní servis / monitorování počasí
  • Detekce a řízení událostí
  • Pracovní zóny za dne (kontrola)
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ASFINAG
Financování ASFINAG
Kontakt https://www.asfinag.at/ueber-uns/verantwortung/innovation/themenbereiche/sensorik-und-ereignisdetektion/