Predikce dojezdových dob pro dálnice a rychlostní komunikace

Název projektu německyVorhersage von Reisezeiten für Autobahnen und Schnellstraßen

Popis projektu
Pro páteřní vnitrostátní a evropskou silniční síť jsou často k dispozici pouze aktuální informace o čase jízdy. Nicméně, cestující také potřebují předpokládané cestovní časy a informace o době trvání zpoždění jako základ pro správné plánování jízd (například výběr trasy s co nejkratší dobou jízdy, předcházení kongescím, posun času odjezdu). S cílem nabídnout zákazníkům tyto důležité zdroje informací byl zadán v rámci výzkumného programu dopravní infrastruktury v roce 2012 výzkumný projekt krátko-, středně- a dlouhodobé predikce cestovních časů na dálnicích a rychlostních komunikacích.
V důsledku tohoto projektu byl vytvořen prototyp pro předpovídání cestovních časů nákladních vozidel a osobních vozidel pro celou síť dálnic a rychlostních silnic, kde jsou všechny relevantní informace (dopravní problémy, informace o počasí, uzavírkách, atd.). V roce 2015 byl vyvinut prototyp, dále byl optimalizován a integrován do informační služby ASFINAGu.

Od konce roku 2015 ASFINAG poskytuje tento predikční produkt svým zákazníkům přímo prostřednictvím dopravních informací (prezentace prognózy a integrace do interaktivního plánovače tras), nebo nepřímo jako součást řízení událostí (jako další informace o plánovaných časových ztrátách a kongescích v dopravních hlášení zpráv ASFINAGu).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  ASFINAG
Financování ASFINAG
Harmonogram 2012 - 2015
Kontakt https://www2.ffg.at/verkehr/projekte.php?id=1106&lang=de&browse=programm