Řízení kapacit v železniční dopravě

Název projektu německyKapazitätsmanagement im Bahnbereich

Popis projektu
Pokud jde o významně zlepšenou spolehlivost a doprovodné informace o nákladní dopravě, řízení kapacit v budoucnu stanoví nové standardy v dopravě  jedním vozidlem. Cílem je důsledně prezentovat celý řetězec a efektivně a transparentně s ním pracovat. Ústředním prvkem systému KAPAcity Management System vyvinutého společností Rail Cargo Group je rezervační systém, který mapuje celý dopravní řetězec - od zadání až k cíli a predikuje čas dojezdu (Estimated time of Arrival). Zákazníci si mohou vybrat mezi dvěma úrovněmi služeb PRIME a ECO a rezervovat si požadovanou dopravu v několika krocích a zároveň provádět požadované objednávky prázdných vozů. Jasně definovaný příslib dodržení výkonnosti, rychlé dopravní informace a vysoká spolehlivost a předvídatelnost umožňují zákazníkovi optimalizovat své logistické procesy. KAPA je nástrojem řízení sítě pro vlastní služby RCG. Spojením s dispečerem XCB je možné objednat i mezinárodní přepravu jednoho vagonu partnerskými železnicemi Xrail.

Zařazení projektu:
Prioritní oblas II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Rail Cargo Group
Kontakt https://www.railcargo.com/en/company