Analýza cest přes mobilní rádiová data

Název projektu německyWegeanalyse über Mobilfunkdaten (Semaphore)

Popis projektu
Výsledky výzkumného projektu Semaphore umožňují získat spolehlivé informace o chování mobility a poptávky po dopravě od datového toku mobilního provozu, extrapolovat je na celou populaci a stanovit systémy plánování provozu. To umožňuje dlouhodobější analýzu a také sledování zdroje, místa určení a tranzitní dopravy. Můžou být sledovány: zdroje a cíle, prodlevy v průběhu cesty a intenzity dopravy,  denní, týdenní nebo sezónní vlivy. Kromě toho jsou pomocí těchto údajů vypočteny další údaje o  mobilitě, jako je rozdělení počtu cest za den nebo rozdělení itineráře. Aplikace se pohybují od rozvoje koncepcí regionální dopravy až po plánování polohy a analýzy dopadů dopravních opatření na kalibraci a validaci stávajících dopravních modelů.

Díky analýze opakujících časoprostorových vzorů tras a pobytů a zahrnutím geografické informace o kontextu (reálné využívání plochy) jsou identifkovány kategorie činností (například práce, nakupování, volnočasové aktivity atd). Ty jsou základem modelů chování mobility založených na simulaci aktivit a prognózách pružné dopravní poptávky.

Pro výpočet zatížení dopravní sítě metodou extrapolace matic poptávek jsou předávány přes definované rozhraní  rozšířenému dopravnímu software PTV VISA ™ a následně jsou přeneseny na dopravní síť. Postupy byly  úspěšně ověřeny srovnáním s průzkumy založenými na GPS o více než 250 subjektech, vždy týdně.

Výsledky
  • Srovnání extrahovaných ukazatelů mobility se statistikami z tradičních průzkumů
  • Srovnání matice požadavků přenesených do dopravní sítě a výsledných dopravních toků s referenčními údaji (průřezové sčítání)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Mobility Department des Austrian Institute of Technology
Zúčastněné strany A1 Telekom Austria a kancelář pro plánování dopravy 
Financování VaV, privátní zdroje