Poskytování informací o dojezdových dobách

Název projektu německyBereitstellung von Reisezeitinformationen

Popis projektu
V posledních letech byly instalovány různé systémy, které mapují dojezdové časy na PK. Mezi ně patří Bluetooth, Bluetooth / Wi-Fi nebo kamerové systémy. Pro typické účastníky silničního provozu představuje jak hustota dopravy, tak její objem, snadno interpretovatelnou veličinu. Určení dojezdového času do určitého bodu, je však rychlejší a jednodušší interpretovat. Cestovní časy jsou velmi dobrým ukazatelem aktuálního stavu souvisejícího s dopravou a navíc další základ pro dopravní výpočty.  Následující grafická znázornění dávají geografický přehled o současných nainstalovaných (5) sběrných systémů:
obrazek-1.png
Chcete-li určit dojezdový čas, je třeba nainstalovat na straně PK senzor. Kromě toho je ale také k dispozici plánovač předpokládaných jízdních časů  ASFINAG. Aby bylo možné v budoucnu standardizovat tyto různé varianty systémů, plánuje se specifikovat a standardizovat potřebnou technologii snímačů. Kromě toho by měly být v současné době používané různé centrální systémy nahrazeny společným ústředním systémem. To nabízí výhodu, že je možné provádět jak požadované  parametrizace, tak doplňkové algoritmy jednotným a centralizovaným způsobem. Také pro sběr dat budoucích, ale dosud neurčených úseků PK nebo geografických oblastí (prázdninová cesta, významné události atd.) nabízí standardizovaná systémová řešení velké výhody.
 

Takto určená doba je poskytována zákazníkům na různých informačních kanálech. Patří sem například:
  • ASFINAG aplikace „na cestě“ (Unterwegs)
  • Webové stránky společnosti ASFINAG
  • Variabilní hlášení zpráv / změna zobrazení textu
  • Infoscreens (např. pro letiště)
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ASFINAG
Financování ASFINAG