Vozidla jako mobilní senzory pro správce infrastruktury

Název projektu německyFahrzeuge als mobile Sensoren für Infrastrukturbetreiber (CarSense)

Popis projektuVozidla jako mobilní senzory pro správce infrastruktury
Aby byl potenciál palubních čidel využíván jako zdroj dat pro provozovatele silniční infrastruktury, projekt CarSense identifikoval, testoval a vyhodnotil stávající a potenciální senzory vozidel na trhu jako potenciální zdroje dat. V prvním kroku byly na základě odebraných vzorků a stávající senzoriky ASFINAGu zjištěny možné oblasti nasazení stejně jako možná kombinace senzorů. Ve druhém kroku bylo provedeno vyhodnocení slibných kombinací, které například vyhodnotily nové možnosti sběru dat, přípravu a hodnocení dat. Bylo evaluováno vyhodnocení palubních dat pomocí OBDII, CAN busu a chytrých telefonů. Největší potenciál byl dosažen v oblasti řízení dopravy, informací o dopravě, bezpečnosti provozu a správy údržby.

Na základě výsledků dvou předchozích kroků bylo třetím krokem vyhodnocení potenciálně použitelných snímačů, pokud jde o přidanou hodnotu a použitelnost, aby mohl být vypracován katalog doporučení. Výsledkem tohoto katalogu je deset různých scénářů s přidanou hodnotou pro využití dat a osm konkrétních doporučení k akci. Nakonec byl formulován návrh toho, jak s budoucí integrací dat do systémů ASFINAGu uspět. Jako součást terénního testu s pěti vozidly může být v praxi testována integrace dat generovaných vozidly do systémů ASFINAG. Lze konstatovat, že dnes mohou provozovatelé silniční infrastruktury využívat údaje získané z vozidel. V příštích několika letech lze očekávat širokou dostupnost dat generovaných z vozidel z různých zdrojů. 

Projekt CarSense byl uskutečněn v rámci třetí výzvy pro výzkum dopravní infrastruktury (VIF2013) společností ASFINAG s podporou BMVIT a Salzburg Research Forschungsgesellschaft. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ÖBB-Infrastruktur AG
Zúčastněné strany BMVIT, FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Mobilität der Zukunft
Financování BMVIT, FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Mobilität der Zukunft
Harmonogram 2015
Kontakt https://www.salzburgresearch.at/projekt/carsense/