Budoucnost ITS

Název projektu německyFuture ITS

Popis projektu
Výzkumný projekt „Budoucnost ITS“ zkoumá komunikační aspekty inteligentních dopravních systémů. Důraz je kladen na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, která slouží k výměně dopravních informací. Dopravní informace zahrnují například varování o kongescích a uzavírkách, jakož i omezení rychlosti nebo doporučení, která jsou přenášena na vozidla. Vozidla zase poskytují údaje o poloze a rychlosti, které umožňují vyvodit závěry o dopravním toku a poskytnout tak relevantní informace pro řízení dopravy.

Výzkumný projekt Budoucnost ITS, prostřednictvím vývoje a hodnocení komunikačních protokolů, architektur a služeb, poskytuje základ pro spolehlivou a robustní komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, aby bylo možné ITS aplikace „Day 1“. Jsou například vyvinuty postupy, které zabraňují přetížení komunikačního kanálu ve scénářích zahrnujících stovky vozidel a zajišťují komunikaci mezi účastníky. Rovněž zkoumá, jak mohou vozidla předávat svá polohová data dopravnímu managementu bez narušení soukromí uživatelů. Vyvíjí také architektury přijímačů a vyhodnocuje případy použití nových služeb ITS.
obrazek-11.png
Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Výzkumné centrum telekomunikací Vídeň (FTW)
Zúčastněné strany Kapsch TrafficCom AG, TU Wien a wengermayer business consulting