Celkový obraz dopravní situace v Rakousku

Název projektu německyGesamtverkehrslagebild für Österreich

Popis projektu
Díky službě EVIS.AT, která je určena pro většinu rakouské zemské a regionální silniční sítě, která zajišťuje dopravu v Rakousku, jsou cestovní čas a zprávy o událostech ve standardizované a vysoce kvalitní podobě. Tyto údaje je třeba vyměňovat v jednotných formátech a prostřednictvím harmonizovaných rozhraní. Spolupráce musí být zajištěna systematicky a trvale.

Projekt EVIS.AT se vyznačuje širokou účastí provozovatelů dopravní infrastruktury a jejich společným přístupem k harmonizaci a zlepšování kvality dopravních informací. Kromě společnosti ASFINAG se podílejí všechny země kromě Vorarlberska, jakož i města Vídeň a Graz, které shromažďují informace o dopravě v reálném čase v příslušné oblasti. Spolkové ministerstvo vnitra (BMI) a ÖAMTC doplňují  zprávy o událostech. Zapojení mnoha příslušných zúčastněných stran zajišťuje dlouhodobé stanovení projektů a jejich výsledky. Informace o dopravní situaci bude všem občanům k dispozici bezplatně. VAO již poskytuje informace o dopravě a je dále rozvíjen o výsledky EVIS v oblasti individuální dopravy.

Projekt EVIS dosáhl významného mezníku koncem ledna 2017, kdy byl  dokončen roll-out plán. Projekt se zabýval  o detailním plánováním s identifikací dat, která je třeba harmonizovat. Jde o   dopravní sítě, relevantní ukazatele a cíle, obsahy, odpovědnosti partnerů, provádění opatření a obecných opatření k dosažení stanovených cílů, provozní model a detailní plánování rozpočtu projektu, termíny a pracovní balíčky. Realizační fáze probíhá od února 2017 až do roku 2020 a zahrnuje nejen expanzi databází (senzory, FCD, získávání zpráv) a definici objízdné trasy a rozvoj a rozšiřování prognostických systémů a systémů pro správu událostí. Kromě toho jsou zprovzněny centrální služby, které slouží k harmonizaci dat a jejich sběru, distribuci a testování. EVIS.AT vychází z výsledků předchozích  projektů financovaných z fondu Klimatu a Fondu energetiky. Integrace dat na platformu (GIP).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ASFINAG
Zúčastněné strany 14 partnerů: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark a Tirol, BMI, ASFINAG, ITS Vienna Region, Salzburg Research, ÖAMTC, RISC, Logistikum Steyr, města Wien und Graz beteiligt.
Financování Rozpočet ca. 16 mil. EUR, 50% podpora
Harmonogram

2017 – Koncepce

2020 – Realizace

po 2020 – Provoz
Kontakt http://www.evis.gv.at/:
Mag. Dipl.-Ing. Tobias Schleser, ASFINAG Maut Service GmbH: +43 664 60108 12424, tobias.schleser@asfinag.at
Dipl.-Ing.(FH) Martin Nemec, ASFINAG Maut Service GmbH: +43 50108 12426, martin.nemec@asfinag.at