Inovativní koncepce vozového parku v projektu SEAMLESS

Název projektu německyInnovative Flottenkonzepte im Projekt SEAMLESS

Popis projektu
Pod vedením AIT jsou v rámci projektu SEAMLESS (Sustainable, Efficient Austrian Mobility with Low-Emission Shared Systems - udržitelná a efektivní rakouská mobilita s nízkoemisními sdílenými systémy) vyvíjeny, analyzovány a demonstrovány různé koncepty provozních flotil - zejména inovační koncepty mobility, jako je propojení firemního car-sharingu se stávající multimodální mobilitou. Podnikatelské prostředí je považováno za holistické - od firemní kultury až po motivaci jednotlivých zaměstnanců. Různé obchodní a provozní modely jsou na vzestupu, takže je možné použít firmení vozový park, stejně jako kooperativní vozový park.

Kromě organizačních, ekonomických a motivačních aspektů hraje zásadní roli technická realizace takového systému. Inovativní technologie sdílení automobilů jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly bezproblémovou a nekomplikovanou mobilitu společnosti. To zahrnuje rezervační a fakturační systém, jakož i odpovídající komponenty pro plánování vozového parku, které zaručují účinné a pohodlné používání vozidel  prostřednictvím optimalizovaného řízení dynamického přidělování a řízení vozidel. Díky inteligentnímu využití záložních baterií a vyvinutým systémům řízení spotřeby energie je potenciální zatížení sítě udržováno na nízké úrovni a využívání obnovitelných zdrojů energie je vysoké. Ve fázi demonstrace na konci projektu je zvláštní důraz kladen na chování uživatelů, ekonomickou efektivitu a pozitivní účinky na životní prostředí.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
III.
IV.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  AIT
Harmonogram 2016