Video systémy v železničním dopravě (ÖBB)

Název projektu německyVideoanlagen im Bahnbereich (ÖBB)

Popis projektu
Divize Bahnsysteme Systems společnosti ÖBB-Infrastruktur AG v současné době intenzivně pracuje na budoucích aplikacích videokamer pro činnosti jako  je sčítání cestujících a identifikace kolejových vozidel a zvýšení bezpečnosti zvýšením počtu a kvality kontrolních zón dozoru. Tato rozšíření se vždy provádějí s ohledem na zákon o ochraně údajů. Videosystémy pomáhají zajistit bezpečnější, hospodárnější a rychlejší provoz železnic. Možnosti aplikace videosystémů jsou velmi rozmanité. Tak lze sledovat nejrůznější místa železniční dopravy. Zejména zde stojí za zmínku neobsazené železniční stanice, jejichž počet se v posledních letech výrazně zvýšil. Navíc videosystémy ve spojení s hovornami, mimo jiné ve výtazích pro cestující, mohou pomoci optimálně pomoci zákazníkovi. Může být použita v potenciálně kritických situacích pro zajištění rychlých a efektivních zásahů. Další aplikací videosystémů je kontrola správného vjezdu vlaku dispečery. Bez nutnosti opustit řídicí stůl je možné nastavit a uvolnit nové příjezdové tratě.

ÖBB-Infrastruktur AG vytváří bezpečnostní koncepce pro přenos informací a bezpečné ukládání obrazových informací, aby mohli v případě potřeby předávat videodokumenty úřadům. Divize Bahnsysteme Systems společnosti ÖBB-Infrastruktur AG je zodpovědná za plánování, výstavbu a údržbu videozařízení a ve spolupráci s vedením traťového řízení v současné době zajišťuje provoz více než 5700 kamer a 350 záznamových zařízení. Pomocí paměti lze informace o snímku uložit po určitou dobu (specifikace komise pro ochranu dat). Používání těchto systémů je velmi rozmanité a pohybuje se od jednoduchých dveřních hlásek až po vysoce specializované systémy hlášení vnitřních a venkovních.

Integrace videozařízení ve velínu ÖBB přináší zaměstnancům ÖBB z řídicího centra „virtuální“ podporu, a tak mohou přijímat účinná opatření. V současné době se vyvíjí další aplikace, které zvyšují subjektivní pocit bezpečí (např. automatická detekce nepřiděleného zavazadla).

Výsledky
  • Sčítání cestujících
  • Identifikace kolejových vozidel
  • Zvýšení bezpečnosti zvýšením počtu a kvality kontrolních zón dozoru
  • Bezpečné ukládání obrazových informací
  • Potenciální řešení kritických situacích

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • II.
  • III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  ÖBB-Infrastruktur AG
Financování ÖBB-Infrastruktur AG
Harmonogram 2017
Kontakt https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130517_OTS0040/videoueberwachung-bei-oebb-fuer-fahrgastsicherheit