Platforma Traffic Management 2.0

Název projektu německyTraffic Management 2.0 Plattform

Popis projektu
Platforma ERTICO Traffic Management (TM) 2.0 byla založena v roce 2014 společnostmi TomTom a Swarco. Cílem je důsledně navrhnout dopravní informační a mobilní informační služby, aby nedocházelo ke konfliktním pokynům. Byly vypracovány společné zásady, identifikována  rozhraní a rozvinuty obchodní modely. Od dubna 2017 má platforma již více než 37 členů z různých sektorů (veřejný sektor, provozovatelé silniční infrastruktury, poskytovatelé řízení provozu, poskytovatelé dopravních informací a směrovací služby, výzkum, výrobci vozidel a dodavatelé).  Práce na platformě TM 2.0 jsou organizovány ve formě pracovních skupin, v nichž jsou určité témata zpracovávána a dokumentována v omezeném čase. Výsledky pracovních skupin jsou základem pro rozhodování o dalších činnostech (například spolupráce s externími organizacemi, podávání projektů a vytváření nových pracovních skupin pro přípravu a řešení nově zjištěných problémů).

Na národní úrovni probíhá vytváření sítí zainteresovaných subjektů z oblasti řízení provozu a informací o mobilitě v rámci pracovní skupiny pro dynamický a interaktivní provoz ITS v Rakousku 2.0. Pracovní skupina byla vytvořena v roce 2016 a zabývá se současným vývojem i budoucími tématy v oblasti řízení dopravy. S pomocí této pracovní skupiny by se měl uskutečnit přenos informací z pracovních skupin TM2.0 do Rakouska. Zároveň mohou být do platformy TM2.0 začleněny důležité aspekty z Rakouska.

Cílem regionu Salzburg je optimalizovat opatření pro řízení dopravy prostřednictvím vytváření sítí s poskytovateli dopravních informačních služeb a výměna zkušeností z FCD-modelového regionu Salzburg s dalšími evropskými městy nebo regiony. Dlouhodobým cílem je optimalizace řízení dopravy v regionu Salzburg se zvláštním zaměřením na cestovní ruch.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  TomTom a Swarco
Zúčastněné strany AustriaTech, Kapsch, Siemens, region Salzburg, dále 37 členů z různých sektorů (veřejný sektor, provozovatelé silniční infrastruktury, poskytovatelé řešení řízení provozu, poskytovatelé dopravních informací a navigací, výzkum, výrobci vozidel a dodavatelé
Financování ERTICO
Harmonogram od 2014
Kontakt http://tm20.org/