ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Pokyny týkající se lidského faktoru pro design bezpečných služeb dopravních informací ve vozidle

Název projektu anglickyHuman Factor Guidelines for the Design of Safe In-Car Traffic Information Services

Popis projektu
"Pokyny týkající se lidského faktoru pro design bezpečných služeb dopravních informací ve vozidle " jsou projevem nizozemské ambice zohledňovat lidské faktory při zavádění aplikací ITS do praxe. Vzhledem k rostoucímu počtu dopravních informačních služeb, včetně služeb nabízených prostřednictvím mnoha aplikací pro smartphony, je takovýto přístup nezbytný. Pokyny poskytují praktické tipy a příklady na podporu bezpečného návrhu těchto služeb na základě současných vědeckých poznatků a zkušeností účastníků trhu. Veřejné orgány se na ně mohou také odvolávat v požadavcích, které stanovují jako zákazníci při zajišťování nových informačních služeb.

Pokyny se zaměřují na dopravní informace ve vozidle, protože jsme přesvědčeni, že zprávy z aplikací, které přímo nesouvisejí s úkolem řízení, jako jsou aplikace pro sociální média, ruší řidiče a budou mít nepříznivý dopad na bezpečnost silničního provozu. Proto by se neměly používat při jízdě. Pojišťovny, ministerstvo a poskytovatelé telekomunikací v současné době vyvíjejí iniciativy s cílem minimalizovat používání informací nesouvisejících s prořízením vozidla. Díky zavedení režimů "řízení vozidla" nebo "jízdy na kole" jsou zprávy sociálních médií buď zakázány, nebo uživatelé silnic jsou odměňováni za to, že nepoužívají svůj smartphone v dopravním provozu. Snížení rozptýlení pozornosti aktivitami, které nesouvisí s dopravou, pomáhá zlepšit bezpečnost silničního provozu.

Ačkoli tyto pokyny nejsou formální regulací a jejich používání je dobrovolné, několik nizozemských organizací (včetně stran průmyslu, národních a místních vládních a znalostních institucí uspořádaných ve formě taktické rady skupiny pro inteligentní mobilitu) vyjádřilo svůj závazek k používání pokynů ve svých projektech a produktech. Tyto pokyny mají sloužit jako základ pro strany, které chtějí poskytovat dobré služby související s kolektivními snahami o zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o živý dokument, který bude čas od času aktualizován na základě zkušeností s novými technologiemi a novými výzkumy. Společně můžeme zlepšit bezpečnost silničního provozu tím, že navrhneme bezpečnější dopravní informační služby.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Zúčastněné strany TNO, SWOV, Univerzita v Groningenu a propojovací mobilita, DITCM
Financování kolem 12.000 EUR / jednorázově
Harmonogram 2018