ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Modrá vlna pro vodní cesty

Název projektu anglickyBlue Golf, Connection

Popis projektu
Projekt Blauwe Golf Verbindend se zaměřuje na usnadnění poskytování informací mezi manažery vodních cest, námořní dopravou a silniční dopravou v otevíracích časech mostů a zámků v reálném čase a dostupnosti kotvení.

Blauwe Golf Verbindend má za cíl zlepšit výměnu informací mezi správci vodních cest a uživatelů a silniční dopravu ve vztahu k časům otevírání mostů a zámků v reálném čase a dostupnosti kotvišť.

Vytvoření překrývajícího online portálu Blauwe Golf Verbindend, který poskytuje spolehlivé a aktuální informace o době otevření můstků a zámků ao dostupnosti kotvišť a předá tyto údaje stávajícím datovým tokům a datovým distribučním platformám (NDW, FIS).

Firma BGV byla uvedena do provozu v květnu 2014. Byla proto zavedena stabilní datová platforma, která poskytuje rychlé a aktuální informace o mostech a zabírání kotvišť.
To se týká následujících (stavových) informací:
  • Stav mostu (otevřený / zavřený)
  • Plánované doby otevření mostu
  • Dostupnost kotvišť
  • Překážky na vodních cestách vyplývající z:
  • Plánovaná omezení (včetně práce na vodních cestách)
  • Neplánované omezení (včetně nehod a extrémního počasí)
  • Výška výšky předmětů
  • Text na dynamických panelech informací o trase (DRIP)

Prohlížeč je k dispozici na adrese www.blauwegolfverbindend.nl, který představuje (část) dat shromážděných v grafické podobě. Kromě toho mohou být ENC (Elektronické navigační grafy) ke stažení na www.blauwegolfverbindend.nl

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a čtyři regionální strany
Financování 300 000 EUR od nizozemské vlády + příspěvek regionálních stran
Harmonogram 2018