ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

GGT Tým Zelené Vlny

Název projektu anglickyGGT Green Wave Team

Popis projektu
Projekt Tým Greenwave (Groene Golfteam (GGT)) byl zahájen v roce 2006 a od té doby studoval přibližně 1 000 dopravních regulačních systémů používaných silničními orgány v celém Nizozemsku a vydával jim poradenství. V roce 2011 se GGT kromě systémů regulace provozu začal zabývat řízením provozu ostatních dopravních systémů řízených RWS (DRIP, MTM a TDI). Pro tuto práci pro společnost RWS byla část GGT převedena do celostátního týmu řízení dopravy, který je strukturální součástí VWM. Vedle tohoto vnitřního úkolu byl GGT až do konce roku 2014 stále aktivní a pomáhal ostatním vládním organizacím nastavit řízení provozu pro své vlastní systémy. Poskytováním poradenství a podpory týkající se politik pomáhá GGT ostatním vládním organizacím co nejúčinněji řídit dopravu, protože v této oblasti je vždy možné dosáhnout rozsáhlého zisku. Zavedení řízení dopravy pomáhá zlepšit tok dopravy, bezpečnost, životní prostředí a důvěryhodnost uživatelů silnic.

Výzkum prováděný společností MuConsult ukázal, že poměr nákladů a přínosů řízení provozu pro dopravní regulační systémy je 1:20. To se týká zejména sociálních benefitů. Poměr byl vypočten na základě neuskutečněných ztracených hodin z kongescí.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Místní vládní organizace v Nizozemsku.
Financování 800 000 € / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014