ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

DVM Výměna

Název projektu anglickyDVM Exchange

Popis projektu
Rozvoj otevřené technické normy pro komunikaci mezi centrálními systémy v oblasti regionálního dynamického řízení dopravy. DVM Exchange je otevřený standard, který optimalizuje komunikaci mezi různými systémy správy sítě.

Cílem správy DVM Exchange je dosáhnout otevřeného standardu pro dynamické řízení provozu. Poslední verze standardu byla zveřejněna na konci roku 2013. Platforma byla zřízena v dubnu 2012 a je stále aktivní.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany otevřená platforma
Harmonogram 2014