ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

DITCM Nizozemská integrovaná zkušební infrastruktura pro kooperativní mobilitu

Název projektu anglickyDITCM Dutch Integrated Test Site for Cooperative Mobility

Popis projektu
DITCM je nizozemskou zkušebnou pro vývoj a zkoušení služeb a systémů inteligentní mobility. Zahrnuje všechny systémy pro účely Lepšího využívání, kooperativní služby a systémy řízení provozu, stále komplexnější technicky i organizačně. Zástupci veřejných orgánů, znalostních institucí a soukromého sektoru (více než 20) spolupracují v rámci DITCM. DITCM se skládá ze dvou aspektů:
  • Rozvoj a šíření předkonkurenčních znalostí a poznatků v otevřeném, inovačním vývojovém prostředí a formulování společného programového přístupu (plán zvaný cestovní mapa) pro řízení dopravy a kooperativní systémy
  • Sdílení a společné využívání (nákladných) zařízení s cílem urychlit testování a vývoj
Výhodou, kterou nabízí DITCM, je lepší harmonizace mezi veřejnými orgány, soukromým sektorem a znalostními institucemi z hlediska rozvoje, standardizace, architektury (na úrovni celého řetězce), testování, certifikace a evropské harmonizace. Příklady potenciálních projektů, které z toho budou mít prospěch v blízké budoucnosti, zahrnují Praktijk Proef Amsterdam - PPA (v automobilu), Lepší využívání a Dynamické maximální rychlostní limity (Dynamax) v automobilu.
DITCM se nachází v oblasti Brainport, kde probíhají nejrůznější projekty od rozvoje konceptu až po nasazení v otevřeném vývojovém prostředí. Toto prostředí zahrnuje: Instrumentované komunikační cesty ITS městské (Helmond, Eindhoven) i dálniční. Vybavená vozidla, skupiny uživatelů, zkušební činnosti, analytické činnosti prostřednictvím centra řízení/ poradenské laboratoře řízení vozidel.

DITCM se řadí mezi hnací sílu rozvoje a realizace inteligentní mobility v Nizozemsku (s celoevropskou perspektivou). Také urychluje zavádění řešení z Nizozemska do zbytku Evropy. S DITCM mají strany v úmyslu být maximálně připraveny pro Horizon2020 a budoucí vývoj akčního plánu ITS.
Plně funkční prostředí má maximální rozsah zařízení a umožňuje, aby mohly být testovány různé scénáře v kontrolovaném prostředí, než budou uvedeny jinde v Nizozemsku nebo v Evropě na místech se skutečnými problémy s mobilitou.

DITCM identifikovala tři programové přístupy, v nichž partneři očekávají efektivní sdílení inovací:
  • kooperativní systémy a lidský faktor
  • vývojové prostředí pro kooperativní systémy
  • studie pro kooperativní systémy


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  TNO
Zúčastněné strany NHTV, TNO, TU Eindhoven, Fontys Hogeschool, TU Delft, Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant, automobilový průmysl NL, NXP Semiconductors, Logica, TomTom, Vialis, Technologie, obec Helmond, Brainport Development, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, DAF, IBM, Nokia, Peek Imtech, provincie Noord-Brabant, Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
Financování Finanční příspěvky partnerů a financování projektů (zadávání veřejných zakázek, programy)
Harmonogram 11/2010: Zahájení spolupráce
05/2011: Formalizace spolupráce v LOI
2010-2012: Zřízena zkušební stanice
10/2012: Plán DITCM
2012-2013-2014: Zahájení různých projektů v prostředí DITCM, národní i mezinárodní
V roce 2014 a dále: rozvinutá řešení, která byla prokázána v DITCM na jiných místech2014
Kontakt TNO:
Joëlle van den Broek: joelle.vandenbroek@tno.nl