ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Řízení nouzových situací na železnici (Rail Emergency Management)

Název projektu německyNotfallmanagement auf der Schiene

Popis projektu
Systém REM (Rail Emergency Management) zahrnuje automaticky podporovaný nouzový pracovní postup, varovný a komunikační systém pro provozní poruchy a odchylky vlakového provozu. REM slouží jako centrální informační středisko a podporuje zaměstnance v centrech řízení provozu v nouzovém procesu v oblasti vnitřní a vnější koordinace a komunikace. Systém dokumentuje odchylky provozu vlaku.

Kromě přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti železničních operací se zaměřuje také na informování zákazníků. S cílem zlepšit tok informací zákazníkům ÖBB-Infrastruktur AG vyvinul kromě REM také tzv. Nástroj pro náhodné incidenty (SFIT). S tímto nástrojem je nyní možné sdružovat příslušné informace v aplikaci (přímo na mobilním zařízení / smartphonu) a zpřístupnit tyto definované interní skupiny uživatelů. Ty mají nejnovější informace dostupné na terminálu a mohou přijmout další opatření, například informace od zákazníků na místě.

Aplikace se snadno instaluje a její ovládání je velmi jednoduché. Informační tok cestujícím je pak ještě rychlejší, cílenější a snadnější. Koncentrace informačních zdrojů v centrálním řešení REM zajišťuje, že všechna data jsou řízena konzistentně a komunikace může být jednotná. REM a SFIT jsou inovativními řešeními a zásadními příklady digitalizace pro zlepšení a podporu procedurální manipulace s cílem přesnosti a bezpečnosti provozu železnice. Ve 2. čtvrtletí roku 2017 se testy uskuteční ve vybraných oblastech s partnery. Zavádění je naplánováno na konec roku 2017.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  ÖBB-Infrastruktur AG
Financování ÖBB-Infrastruktur AG
Harmonogram 2017