ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Platforma Traffic Management 2.0

Název projektu německyTraffic Management 2.0 Plattform

Popis projektu
Platforma ERTICO Traffic Management (TM) 2.0 byla založena v roce 2014 společnostmi TomTom a Swarco. Cílem je důsledně navrhnout dopravní informační a mobilní informační služby, aby nedocházelo ke konfliktním pokynům. Byly vypracovány společné zásady, identifikována  rozhraní a rozvinuty obchodní modely. Od dubna 2017 má platforma již více než 37 členů z různých sektorů (veřejný sektor, provozovatelé silniční infrastruktury, poskytovatelé řízení provozu, poskytovatelé dopravních informací a směrovací služby, výzkum, výrobci vozidel a dodavatelé).  Práce na platformě TM 2.0 jsou organizovány ve formě pracovních skupin, v nichž jsou určité témata zpracovávána a dokumentována v omezeném čase. Výsledky pracovních skupin jsou základem pro rozhodování o dalších činnostech (například spolupráce s externími organizacemi, podávání projektů a vytváření nových pracovních skupin pro přípravu a řešení nově zjištěných problémů).

Na národní úrovni probíhá vytváření sítí zainteresovaných subjektů z oblasti řízení provozu a informací o mobilitě v rámci pracovní skupiny pro dynamický a interaktivní provoz ITS v Rakousku 2.0. Pracovní skupina byla vytvořena v roce 2016 a zabývá se současným vývojem i budoucími tématy v oblasti řízení dopravy. S pomocí této pracovní skupiny by se měl uskutečnit přenos informací z pracovních skupin TM2.0 do Rakouska. Zároveň mohou být do platformy TM2.0 začleněny důležité aspekty z Rakouska.

Cílem regionu Salzburg je optimalizovat opatření pro řízení dopravy prostřednictvím vytváření sítí s poskytovateli dopravních informačních služeb a výměna zkušeností z FCD-modelového regionu Salzburg s dalšími evropskými městy nebo regiony. Dlouhodobým cílem je optimalizace řízení dopravy v regionu Salzburg se zvláštním zaměřením na cestovní ruch.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  TomTom a Swarco
Zúčastněné strany AustriaTech, Kapsch, Siemens, region Salzburg, dále 37 členů z různých sektorů (veřejný sektor, provozovatelé silniční infrastruktury, poskytovatelé řešení řízení provozu, poskytovatelé dopravních informací a navigací, výzkum, výrobci vozidel a dodavatelé
Financování ERTICO
Harmonogram od 2014
Kontakt http://tm20.org/