ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Budoucnost ITS

Název projektu německyFuture ITS

Popis projektu
Výzkumný projekt „Budoucnost ITS“ zkoumá komunikační aspekty inteligentních dopravních systémů. Důraz je kladen na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, která slouží k výměně dopravních informací. Dopravní informace zahrnují například varování o kongescích a uzavírkách, jakož i omezení rychlosti nebo doporučení, která jsou přenášena na vozidla. Vozidla zase poskytují údaje o poloze a rychlosti, které umožňují vyvodit závěry o dopravním toku a poskytnout tak relevantní informace pro řízení dopravy.

Výzkumný projekt Budoucnost ITS, prostřednictvím vývoje a hodnocení komunikačních protokolů, architektur a služeb, poskytuje základ pro spolehlivou a robustní komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, aby bylo možné ITS aplikace „Day 1“. Jsou například vyvinuty postupy, které zabraňují přetížení komunikačního kanálu ve scénářích zahrnujících stovky vozidel a zajišťují komunikaci mezi účastníky. Rovněž zkoumá, jak mohou vozidla předávat svá polohová data dopravnímu managementu bez narušení soukromí uživatelů. Vyvíjí také architektury přijímačů a vyhodnocuje případy použití nových služeb ITS.
obrazek-11.png
Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Výzkumné centrum telekomunikací Vídeň (FTW)
Zúčastněné strany Kapsch TrafficCom AG, TU Wien a wengermayer business consulting